Ministerstwo zarzuca nam, że napisaliśmy w artykule coś, czego nie napisaliśmy. Twierdzi, że "ewidentnym celem" publikacji "było podważenie zaufania do Ministerstwa Sprawiedliwości". Bez podstawy prawnej resort Ziobry domaga się "usunięcia nieprawdziwych informacji w terminie 3 godzin od momentu otrzymania niniejszego wezwania". Dlaczego akurat 3 godziny?

W środę 22 stycznia 2020 rano ujawniliśmy w OKO.press dane Kantara – jednej z największych w Polsce firm badających rynek, m.in. rynek reklamy. Według jej wyliczeń, wartość cennikowa reklam zamieszczonych w 2019 roku przez Ministerstwo Sprawiedliwości w serwisach Wirtualnej Polski wyniosła 125 mln zł.

„Ze względu na różnego rodzaju zniżki, faktycznie [resort] zapłacił wielokrotnie mniej. Nie wiadomo dokładnie ile, bo ani resort ani WP nie chcą tego zdradzić. Dane Kantara pokazują jednak skalę promocji ministerstwa. Wartość cennikowa zamieszczonych przez resort reklam jest większa niż wartość cennikowa reklam zamieszczonych np. przez razem wzięte Lidl, Allegro, Toyota, Orange, Tchibo, Bakoma i Provident. To znaczy, że resort zamieszczał albo więcej reklam od nich, albo w bardziej eksponowanych (droższych) miejscach, albo jedno i drugie” – pisaliśmy.

O 14:38 na adres mailowy autora artykułu i ogólny adres redakcji przyszło wysłane przez biuro prasowe ministerstwa „wezwanie do zaniechania publikowania nieprawdziwych informacji”.

Biuro prasowe pisze w nim, że artykuł OKO.press zawiera „nieprawdziwe informacje i sugestie”, „godzące w dobre imię Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej”.

Wzywa także „usunięcia skutków (…) naruszenia” poprzez:

 • „zaniechanie publikowania (…) informacji i sugestii naruszających dobre imię Ministerstwa Sprawiedliwości (…), w tym w szczególności nieprawdziwych informacji i sugestii o tym, że na promocję Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczono w 2019 r. 125 mln zł.”
 • usunięcie, w terminie 3 godzin od momentu otrzymania niniejszego wezwania, nieprawdziwych informacji zawartych w materiale prasowym (…)”.

W uzasadnieniu wezwania biuro pisze, że

 • opublikowaliśmy „nieprawdziwe informacje” „w sposób bezprawny i w najwyższym stopniu zawiniony”,
 • opublikowane przez nas „informacje i sugestie (…) podważają zaufanie do Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej”
 • i że „ewidentnym celem” publikacji „było podważenie zaufania do Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Na koniec resort Ziobry grozi nam, że „w przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie wobec portalu internetowego OKO.press odpowiednie kroki prawne”.

 • Przeczytaj całe wezwanie Ministerstwa Sprawiedliwości

  WEZWANIE

  do zaniechania publikowania nieprawdziwych informacji

  W związku z opublikowaniem w dniu 22 stycznia 2020 roku na portalu internetowym OKO.press materiału prasowego zatytułowanego „Ujawniamy skalę promocji resortu Ziobry w Wirtualnej Polsce. Była ogromna”, zawierającego nieprawdziwe informacje i sugestie dotyczące Ministerstwa Sprawiedliwości, niniejszym wzywamy Państwa do zaniechania naruszenia godzącego w dobre imię Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz do usunięcia skutków dokonanego przez Państwa naruszenia, to jest wzywamy Państwa do:

  1. zaniechania publikowania na portalu internetowym OKO.press informacji i sugestii naruszających dobre imię Ministerstwa Sprawiedliwości w dniu 22 stycznia 2020 roku w materiale prasowym pt. „Ujawniamy skalę promocji resortu Ziobry w Wirtualnej Polsce. Była ogromna”, w tym w szczególności nieprawdziwych informacji i sugestii o tym, że na promocję Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczono w 2019 r. 125 mln zł.
  2. usunięcia, w terminie 3 godzin od momentu otrzymania niniejszego wezwania, nieprawdziwych informacji zawartych w materiale prasowym pod tytułem „Ujawniamy skalę promocji resortu Ziobry w Wirtualnej Polsce. Była ogromna” opublikowanego w dniu 22 stycznia 2020 roku, pod następującym adresem URL: https://oko.press/ministerstwo-sprawiedliwosci-wirtualna-polska-kantar/

  UZASADNENIE

  • W dniu 22 stycznia 2020 roku na portalu internetowym OKO.press w materiale prasowym pod tytułem „Ujawniamy skalę promocji resortu Ziobry w Wirtualnej Polsce. Była ogromna” wydawca portalu internetowego OKO.press opublikował nieprawdziwe informacje i sugestie naruszające dobre imię Ministerstwa Sprawiedliwości w sposób bezprawny i w najwyższym stopniu zawiniony.
  • W treści opisywanego powyżej materiału prasowego opublikowali Państwo nieprawdziwe informacje i sugestie o tym, że na promocję Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczono w 2019 r. 125 mln zł.
  • Opublikowane przez Państwa informacje i sugestie nie polegają na prawdzie i podważają zaufanie do Ministerstwa Sprawiedliwości jako urzędu administracji rządowej Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Ministerstwo Sprawiedliwości nie podpisało żadnej umowy na reklamę resortu. Jedynie Fundusz Sprawiedliwości, realizując zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadził w 2019 r. ogólnopolską akcję informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania pomocy przez ofiary przestępstw.
  • Akcję prowadziła w różnych mediach, a nie tylko w Wirtualnej Polsce profesjonalna agencja reklamowa, która wygrała przetarg. Kwota przetargu na promocję Funduszu Sprawiedliwości w 2019 r., o czym informowano w Biuletynie Informacji Publicznej, wynosiła 10 mln zł, z czego wydatkowano około 7 mln zł na wszystkie media, w tym radia, gazety, portale.
  • Ewidentnym celem w opublikowaniu przez Państwa materiału pt. „Ujawniamy skalę promocji resortu Ziobry w Wirtualnej Polsce. Była ogromna” było podważenie zaufania do Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • W takiej sytuacji uzasadnionym i koniecznym jest wystąpienie Ministerstwa Sprawiedliwości z niniejszym wezwaniem i domaganie się usunięcia nieprawdziwych informacji zawartych w materiale pt. „Ujawniamy skalę promocji resortu Ziobry w Wirtualnej Polsce. Była ogromna”. oraz powstrzymania się przez Państwa przed dalszymi naruszeniami dobrego imienia Ministerstwa Sprawiedliwości.
  • W przypadku niezastosowania się do niniejszego wezwania Ministerstwo Sprawiedliwości podejmie wobec portalu internetowego OKO.press odpowiednie kroki prawne.

  Biuro Komunikacji i Promocji
  Ministerstwo Sprawiedliwości

Żądania bezpodstawne, nie napisaliśmy tego, co przeczytało Ministerstwo Ziobry

Żądania Ministerstwa są całkowicie bezpodstawne.

Resort twierdzi, że opublikowaliśmy „nieprawdziwe informacje i sugestie o tym, że na promocję Ministerstwa Sprawiedliwości przeznaczono w 2019 r. 125 mln zł.„.

To nieprawda. Ani nie podaliśmy takich informacji, ani tego nie sugerowaliśmy. Wielokrotnie w tekście, zaznaczaliśmy, że 125 mln to cennikowa wartość opublikowanych reklam. Pisaliśmy:

„Dane Kantara są szacunkowe. Firma liczy reklamy zamieszczane przez poszczególne podmioty (np. Ministerstwo) w poszczególnych mediach (w danej gazecie, stacji telewizyjnej, portalu) i oblicza, ile kosztowałyby wszystkie reklamy, gdyby reklamodawca zapłacił za nie według stawek z oficjalnego cennika„.

Oraz:

Gdyby resort płacił WP za reklamy według oficjalnego cennika, musiały wyłożyć ponad 125 mln złotych. Ze względu na różnego rodzaju zniżki, faktycznie zapłacił wielokrotnie mniej. Nie wiadomo dokładnie ile, bo ani resort ani WP nie chcą tego zdradzić. Dane Kantara pokazują jednak skalę promocji ministerstwa.

Wartość cennikowa zamieszczonych przez resort reklam jest większa niż wartość cennikowa reklam zamieszczonych np. przez razem wzięte Lidl, Allegro, Toyota, Orange, Tchibo, Bakoma i Provident. To znaczy, że resort zamieszczał albo więcej reklam od nich, albo w bardziej eksponowanych (droższych) miejscach, albo jedno i drugie”.

Ministerstwo odcina się od Funduszu Sprawiedliwości?

W wezwaniu do OKO.press Ministerstwo Sprawiedliwości oznajmia, że „nie podpisało żadnej umowy na reklamę resortu. Jedynie Fundusz Sprawiedliwości, realizując zalecenia pokontrolne Najwyższej Izby Kontroli, przeprowadził w 2019 r. ogólnopolską akcję informacyjną dotyczącą możliwości uzyskania pomocy przez ofiary przestępstw”.

Po pierwsze, nie wiadomo dlaczego ministerstwo niejako odcina się od Funduszu. Minister sprawiedliwości nadzoruje go i jest jego dysponentem. W ministerstwie zajmuje się nim Departament Funduszu Sprawiedliwości.

Po drugie, jak pokazuje wiele przykładów, w akcji promocyjnej Funduszu Sprawiedliwości (artykuły i wywiady sponsorowane) często jako rozmówcy występowali wiceministrowie sprawiedliwości. W tych publikacjach nie podkreślano odrębności Funduszu i ministerstwa. Przeciwnie: informowano, że to z inicjatywy resortu powstaje sieć ośrodków pomocy pokrzywdzonym, sprzęt i wozy strażackie trafiają do jednostek OSP itd.

Ministerstwo pisze też, że „kwota przetargu na promocję Funduszu Sprawiedliwości w 2019 r., o czym informowano w  Biuletynie Informacji Publicznej, wynosiła 10 mln zł, z czego wydatkowano około 7 mln zł na wszystkie media, w tym radia, gazety, portale.”

Tymczasem wcześniej, w odpowiedzi na zapytanie adwokat Magdaleny Fertak resort informował, że „koszt realizacji kampanii informacyjno-promocyjnej Funduszu Sprawiedliwości (…) wynosi 14 mln 760 tys. zł.” Cytowaliśmy te dane w artykule z 2 kwietnia 2019 roku. Ministerstwo nie prostowało ich wówczas.

Podczas posiedzenia Komisji Finansów Publicznych 13 czerwca 2019 roku Urszula Dubejko, dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości mówiła w kontekście promocji Funduszu: „Przetarg ogłosiliśmy w sierpniu 2018 r. Natomiast właśnie przedłużające się procedury sprawiły, że ta płatność przesunęła się. Kwota pełna, na którą została zawarta umowa to tak około 14,5 mln.” oraz „Te 14 milionów… na to mieliśmy pieniądze z zeszłego roku i to, rzeczywiście, zostało wydatkowane (…)”.

Dodajmy, że Ministerstwo miało okazję odpowiedzieć na pytania dotyczące reklam w Wirtualnej Polsce, które do niego skierowaliśmy. Nie po raz pierwszy nie zrobiło tego jednak. Od kilku lat resort nie odpowiada także na inne nasze pytania dotyczące wydatków z Funduszu Sprawiedliwości itp.

Żądania są bezprawne. Ministerstwo wzbogaca ustawę Prawo prasowe

Wezwanie Ministerstwa nie ma nie tylko podstaw merytorycznych, ale również prawnych.
Dla wyjaśnienia „nieścisłej lub nieprawdziwej wiadomości zawartej w materiale prasowym” Prawo prasowe przewiduje właściwą formę – tą formą jest sprostowanie.

Zgodnie z ustawą Prawo prasowe, „sprostowanie powinno zostać nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego lub złożone w siedzibie odpowiedniej redakcji”.  Adresatem sprostowania powinien być redaktor naczelny redakcji.

Sformułowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości „wezwanie” nie spełnia tych formalnych wymogów – zostało skierowane do autora i na ogólny adres redakcji.

Także według przepisów Prawa prasowego, redaktor naczelny ma obowiązek opublikować sprostowanie „w elektronicznej formie dziennika lub czasopisma” w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprostowania.

„Wezwanie” do „usunięcia, w terminie 3 godzin od momentu otrzymania niniejszego wezwania, nie ma więc żadnego uzasadnienia w przepisach.

Na marginesie: zastanowił nas, dlaczego ministerstwo dało nam akurat 3 godziny, a nie kazało usuwać fragmentów tekstu np. w godzinę, albo „do zmroku”?

Pierwszy raz tego rodzaju wezwanie Ministerstwo skierowało do nas w związku z jednym z artykułów opublikowanych latem 2017 roku. Pytaliśmy je wówczas, w jakim trybie skierowało do nas wezwanie. Jerzy Kubrak, ekspert z Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji, odpisał nam wówczas, że

„Była to stanowcza prośba skierowana do redakcji portalu OKO.press przez Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości w związku z zamieszczeniem nieprawdziwych informacji. „

„Przekazanie Państwu wezwania do zaniechania publikowania nieprawdziwych informacji jest wyrazem koncyliacyjnego stanowiska Ministerstwa Sprawiedliwości, które zwracając uwagę na nieprawdziwe informacje domaga się ich usunięcia przed zastosowaniem innych środków prawnych” – dodał później.

Dostęp do informacji o działaniach władz to Twoje prawo.
Wesprzyj OKO, by nadawało dalej.

Wicenaczelna i szefowa zespołu śledczego OKO.press. Dziennikarka „Polityki” (2000–13), krótko „GW”, a od wiosny 2016 roku - OKO.press. Dziennikarka Roku Grand Press 2016. Laureatka kilkunastu innych nagród dziennikarskich, m.in. Grand Press za dziennikarstwo specjalistyczne, Nagrody Radia Zet im. A. Woyciechowskiego, Nagrody im. Dariusza Fikusa, kilku nagród i wyróżnień SDP (przed jego przejęciem przez dziennikarzy "niepokornych"). Bałucki charakter.


Komentarze

 1. Mateusz Głazowski

  Ziobro i jego kamaryla to "wybitni znawcy" wszystkich dziedzin prawa. Zachowując się w ten sposób dają do zrozumienia, że to oni decydują o wszystkim i powoływanie się na przepisy których oni nie znają jest nieskuteczne. W zaistniałej sytuacji należy uznać, jakieś dyrdymały wypisane w resorcie, za niebyłe i czekać na rozwój wydarzeń.

  • Barbara Brodziuk

   Zadziwiające jest to, że wszelkie informacje niezależnych dziennikarzy na temat afer i przekrętów dotyczących obecnej władzy są zawsze "wyssane z palca", "nieprawdziwe", lub "godzące w dobre imię". Nigdy nie zdarzyło się, żeby obecna władza rzetelnie bez robienia uników i sięgania prawą ręką do lewego ucha wyjaśniła wszelkie zarzuty jakie się wobec niej pojawiają, a jest tego cała masa począwszy od wypadku Szydło, poprzez aferę dwóch wież i tajemniczej koperty z 50 tys złotych, aferę hejterską właśnie u Ziobry, sprawę z Banasiem, rozbijaniem rządowych limuzyn, afera GetBack firmą zaprzyjaźnioną z partią PiS, która to firma okradła Polaków na ponad dwa miliardy złotych jednocześnie sponsorując wszelkie imprezy PiSu za pieniądze swoich klientów. Można by tak wymieniać jeszcze długo jak chociażby nierozliczoną do dzisiaj aferę SKOK-ów. Pojawiają się za to nowe jak chociażby mafią vatowska w Ministerstwie Finansów, czy złodziejstwo w CBA.

 2. Jesli Duda wygra wybory, to kwestia kilku, najwyzej kilkunastu miesiecy bedzie "uciszenie" wolnych mediow oraz oczywiscie dokonczenie pisizacji sadow. Kiepskie perspektywy, obywatele rodacy.

 3. Mira Koz

  Każdy przyzwoity człowiek powinien omijać wirtualną szerokim łukiem.
  Wchodzenie na ten portal i ewentualne komentowanie na nim to legitymizacja ich działań.Podobnie sprawy się mają z nazewnictwem używanym w komentarzach, neo KRS,tzw TK ,samozwańcza prezes TK itd.

 4. Marcin Gałązka

  takie postawienie sprawy przez resort Ziobry według mnie jest próbą zastraszania takie gangsterskie metody ale to chyba typowe dla tej opcji politycznej – jaki pan taki kram

Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!