Rosjanie utknęli. A Ukraińcy kontratakują [SYTUACJA NA FRONCIE]
Czołgista wysywa głowę z luku pod lufą czołgu
Foto: Anatolii STEPANOV / AFP

Rosjanie utknęli. A Ukraińcy kontratakują pod Chersoniem, Iziumem i na Zaporożu [SYTUACJA NA FRONCIE]