Polacy na myśl o polityce najczęściej odczuwają rozczarowanie i złość, najrzadziej - dumę. Co ciekawe, wśród wyborców partii rządzącej także dominują uczucia negatywne

„Jakie uczucia towarzyszą Pani/Panu, gdy patrzy Pani/Pan na to, co dzieje się w polskiej polityce?” – zapytaliśmy w marcowym sondażu (IPSOS dla OKO.press). Wybrać można było dwie odpowiedzi z listy siedmiu uczuć. Najwięcej badanych wskazało rozczarowanie i złość, nieco tylko mniej lęk oraz rozbawienie, które można interpretować jako „pozytywne odrzucenie”. Tylko jedna dziesiąta badanych z optymizmem patrzy na politykę. Duma towarzyszy zaledwie 4,5 proc., a zadowolenie – 6 proc.

Jakie emocje budzi polska polityka? Odpowiedzi (w proc.) wszystkich osób badanych

IPSOS dla OKO.press

Co ciekawe, także wśród wyborców partii rządzącej dominuje rozczarowanie i złość (po 29 proc. wskazań). Aż 1/5 wyborców PiS zadeklarowała, że na myśl o polityce czuje rozbawienie.

Wśród uczuć negatywnych największa różnica dotyczy lęku. Wyborcy PiS boją się ponad dwukrotnie rzadziej niż pozostałe osoby badane.

Wśród zwolenników PiS dominują czarne myśli (czy raczej uczucia) o polityce, ale ich przewaga jest mniejsza. Zadowolenie wybierali aż dziewięć razy częściej niż pozostali, dumę i optymizm – sześć razy.

Jakie emocje budzi polska polityka? Odpowiedzi (w proc.) wyborców PiS (lewy słupek, ciemniejsza barwa) i pozostałych osób (prawy słupek, jaśniejsza barwa)

Rozczarowanie
 
Złość
 
Lęk
 
Rozbawienie
 
Optymizm
 
Zadowolenie
 
Duma

IPSOS dla OKO.press

Kobiety gorzej niż mężczyźni oceniają polską politykę – częściej niż oni wskazywały rozczarowanie (53 do 44 proc.), złość (47 do 41 proc.) i lęk (39 do 26 proc.) a rzadziej rozbawienie (23 do 31 proc.), zadowolenie (4 do 8 proc.) i optymizm (7 do 13 proc.).Młodzi rozczarowani, boją się czterdziestolatki

Wraz z wiekiem coraz mniej respondentów wskazuje rozczarowanie: aż 58 proc. osób w wieku 18-24 lat i 41 proc. osób powyżej 60 r.ż.To więc głównie młodzi windują ten wynik tak wysoko.

Odczuwanie złości łączy grupy wiekowe – nie ma tu wielkich różnic. Najrzadziej wskazują ją osoby w wieku 30-39 lat, a najczęściej najmłodsi (47 proc.) i najstarsi (46 proc.).

Lęk czują głównie osoby w wieku 30-39 (37 proc.) i 40-49 (39 proc.), a najrzadziej osoby najmłodsze (18-24 lata) i najstarsze (60 plus). Także czterdziestolatki najczęściej deklarują optymizm (13 proc.). Wraz z wiekiem coraz mniej respondentów deklaruje rozbawienie (od 39 proc. dla osób 18-24 lat do 13 proc. dla osób w wieku 60 plus.

Sondaż IPSOS dla OKO.press 17-19 marca, metodą CATI (telefonicznie), na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie 1001 osób.


Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press