RPO odmówiono miejsca przy stole Morawieckiego. W ostatniej chwili pojawiła się łaskawa zgoda
Okrągły stół Morawiecki
zrzut ekranu

RPO odmówiono miejsca przy stole Morawieckiego. W ostatniej chwili pojawiła się łaskawa zgoda