RPO pyta policję: jak reagowaliście, gdy wznoszono hasła rasistowskie? Czy zadbaliście o bezpieczeństwo protestujących przeciw faszyzmowi?
Paweł Kasprzak idzie do wiezięnia
Fot. Maciej Psiuk

RPO pyta policję: jak reagowaliście, gdy wznoszono hasła rasistowskie? Czy zadbaliście o bezpieczeństwo protestujących przeciw faszyzmowi?