0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Tomasz Stańczak / Agencja GazetaTomasz Stańczak / Ag...

Pod koniec stycznia Mariusz Błaszczak zarzucił Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że jest zaangażowany politycznie i broni tylko jednej strony sceny politycznej. Podobnego zdania była premier Beata Szydło. Udowodniliśmy wtedy, że to nieprawda. Adama Bodnara atakowała również Krystyna Pawłowicz:

Pan z pokrzywdzeniem środowisk normalnych (...) i naruszania godności katolików wierzących, praw rodziców, praw kościoła, frankowiczów, lokatorów, skupia się tylko na eksponowaniu interesów silnych, wąskich i zamożnych grup.
Zbity zegar. Do takich wypowiedzi może skłonić ignorancja lub zła wola.
Sejm,05 września 2016

Specjalnie dla OKO.press biuro RPO przygotowało zestawienie spraw, którymi zajmuje się RPO, z podziałem na poszczególne kategorie. „Część spraw może zostać przypisana do kilku obszarów tematycznych” – mówi OKO.press Justyna Zarecka z biura RPO (informacje są dostępne na www.rpo.gov.p).

Dane dotyczą spraw, które wpłynęły do Rzecznika od 9 września 2015 (moment objęcia urzędu przez Adama Bodnara) do końca 2016 roku.

Przeczytaj także:

Ludzie proszą o interwencję

Najwięcej spraw, którymi zajmuje się urząd, dotyczy praw więźniów – było ich 7577. W przeważającej mierze odnosiły się do złego traktowania przez służbę więzienną, złych warunków socjalno-bytowych czy braku dostępu do leczenia. Jak zaznacza Justyna Zarecka, tak duża liczba spraw wniesionych do RPO przez więźniów wynika z ich świadomości prawnej.

Kolejną kategorią są problemy mieszkaniowe – 1992 spraw. Dalej są skargi na działalność prokuratury – 1666, ubezpieczenia społeczne – 1375 (na tę kategorię składały się między innymi: warunki nabywania prawa do emerytury, świadczeń z tytułu macierzyństwa czy choroby). Na kolejnych miejscach: nadużycia policji – 943 sprawy, prawa pracownicze (930 spraw), prawa rodzin i dzieci (812 spraw).

Do RPO wpływają również sprawy związane między innymi: z ochroną zdrowia (750 spraw), niepełnosprawnością (474 sprawy), prawami konsumentów (417 spraw), równym traktowaniem (396 spraw), ochroną środowiska (332 sprawy), migrantami (210 spraw), alimentami (197).

Na samym końcu listy znajdują się: prawa ofiar przestępstw (49 spraw), sprawy związane z transportem (48 spraw) i bioetyką (22 sprawy).

RPO jeździ po Polsce „Rzecznik od 2015 roku organizuje spotkania regionalne w różnych miastach Polski, gdzie spotyka się z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych. Tam rozmawia o problemach, które najbardziej dotykają obywateli” – mówi Justyna Zarecka. Rzecznik wizytuje również ośrodki zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym czy byłym więźniom. Podczas spotkań rzecznik informuje o tym, czym się zajmuje, a obywatele o tym, czym chcieliby, żeby się zajął. Od listopada 2015 do końca 2016 roku odbyło się 51 tego typu spotkań.

Przejrzenie statystyk dotyczących tematyki spotkań również daje wgląd w to, czym zajmuje się RPO. Najczęściej poruszano problemy osób z niepełnosprawnościami (20 proc.). Następnie problemy lokalnych organizacji pozarządowych (11 proc. poruszanych tematów na spotkaniach), nieruchomości i mieszkalnictwa (10 proc.), praw dzieci (8 proc.), świadczeń społecznych (8 proc.).

;

Udostępnij:

Kamil Fejfer

Analityk nierówności społecznych i rynku pracy związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, prekariusz, autor poczytnego magazynu na portalu Facebook, który jest adresowany do tych, którym nie wyszło, czyli prawie do wszystkich. W OKO.press pisze o polityce społecznej i pracy.

Komentarze