Rzecznikowi Praw Obywatelskich PiS często zarzuca, że jest zaangażowany politycznie i zajmuje się problemami wąskich grup. Na prośbę OKO.press biuro RPO przygotowało zestawienie spraw, którymi zajmuje się rzecznik. Najczęściej: więźniami. Następnie: problemami mieszkaniowymi Polaków

Pod koniec stycznia Mariusz Błaszczak zarzucił Rzecznikowi Praw Obywatelskich, że jest zaangażowany politycznie i broni tylko jednej strony sceny politycznej. Podobnego zdania była premier Beata Szydło. Udowodniliśmy wtedy, że to nieprawda. Adama Bodnara atakowała również Krystyna Pawłowicz:


Pan z pokrzywdzeniem środowisk normalnych (...) i naruszania godności katolików wierzących, praw rodziców, praw kościoła, frankowiczów, lokatorów, skupia się tylko na eksponowaniu interesów silnych, wąskich i zamożnych grup.

Krystyna Pawłowicz, Sejm - 05/09/2016

Sejm

Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta


zbity zegar. Zbity zegar. Do takich wypowiedzi może skłonić ignorancja lub zła wola.


Specjalnie dla OKO.press biuro RPO przygotowało zestawienie spraw, którymi zajmuje się RPO, z podziałem na poszczególne kategorie. „Część spraw może zostać przypisana do kilku obszarów tematycznych” – mówi OKO.press Justyna Zarecka z biura RPO (informacje są dostępne na www.rpo.gov.p).

Dane dotyczą spraw, które wpłynęły do Rzecznika od 9 września 2015 (moment objęcia urzędu przez Adama Bodnara) do końca 2016 roku.Ludzie proszą o interwencję

Najwięcej spraw, którymi zajmuje się urząd, dotyczy praw więźniów – było ich 7577. W przeważającej mierze odnosiły się do złego traktowania przez służbę więzienną, złych warunków socjalno-bytowych czy braku dostępu do leczenia. Jak zaznacza Justyna Zarecka, tak duża liczba spraw wniesionych do RPO przez więźniów wynika z ich świadomości prawnej.

Kolejną kategorią są problemy mieszkaniowe – 1992 spraw. Dalej są skargi na działalność prokuratury – 1666, ubezpieczenia społeczne – 1375 (na tę kategorię składały się między innymi: warunki nabywania prawa do emerytury, świadczeń z tytułu macierzyństwa czy choroby). Na kolejnych miejscach: nadużycia policji – 943 sprawy, prawa pracownicze (930 spraw), prawa rodzin i dzieci (812 spraw).Do RPO wpływają również sprawy związane między innymi: z ochroną zdrowia (750 spraw), niepełnosprawnością (474 sprawy), prawami konsumentów (417 spraw), równym traktowaniem (396 spraw), ochroną środowiska (332 sprawy), migrantami (210 spraw), alimentami (197).

Na samym końcu listy znajdują się: prawa ofiar przestępstw (49 spraw), sprawy związane z transportem (48 spraw) i bioetyką (22 sprawy).

Sprawy, które wpłynęły do RPO od 09.09.2015 do 31.12.2016

Podział według tematyki, której dotyczą sprawy

Opracowanie RPO

RPO jeździ po Polsce

„Rzecznik od 2015 roku organizuje spotkania regionalne w różnych miastach Polski, gdzie spotyka się z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych organizacji pozarządowych. Tam rozmawia o problemach, które najbardziej dotykają obywateli” – mówi Justyna Zarecka. Rzecznik wizytuje również ośrodki zajmujące się pomocą osobom niepełnosprawnym czy byłym więźniom.
Podczas spotkań rzecznik informuje o tym, czym się zajmuje, a obywatele o tym, czym chcieliby, żeby się zajął. Od listopada 2015 do końca 2016 roku odbyło się 51 tego typu spotkań.

Przejrzenie statystyk dotyczących tematyki spotkań również daje wgląd w to, czym zajmuje się RPO. Najczęściej poruszano problemy osób z niepełnosprawnościami (20 proc.). Następnie problemy lokalnych organizacji pozarządowych (11 proc. poruszanych tematów na spotkaniach), nieruchomości i mieszkalnictwa (10 proc.), praw dzieci (8 proc.), świadczeń społecznych (8 proc.).

Sprawy poruszane podczas spotkań z Rzecznikiem Praw Obywatelskich od listopada 2015 do 30 września 2016

Dane w proc. jako odsetek wszystkich podjętych tematów

Opracowanie RPO

Analityk nierówności społecznych i rynku pracy związany z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, prekariusz, autor poczytnego magazynu na portalu Facebook, który jest adresowany do tych, którym nie wyszło, czyli prawie do wszystkich.
W OKO.press pisze o polityce społecznej i pracy.


Masz cynk?