Czteropasmówką w bagna. S16 przetnie Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Biebrzański Park Narodowy
Narew_z_prawym_dopływem_Biebrzą
Ujście Biebrzy do Narwi. Fot. SilverTree / Wikimedia Commons

Czteropasmówką w bagna. S16 przetnie Krainę Wielkich Jezior Mazurskich i Biebrzański Park Narodowy