0:00
0:00

0:00

„Już wcześniej napływały do nas głosy czytelników, że powinniśmy podjąć taką decyzję” - mówi OKO.press Dominika Kozłowska, redaktor naczelna „Znaku”, zapytana, dlaczego decyzja zapadła dopiero teraz.

„Wychodziliśmy jednak z założenia, że nie chcemy odcinać się od osób związanych z szeroko rozumianym środowiskiem "Znaku", których poglądy ewoluują. Historia ewolucji ich postaw jest elementem historii Polski i "Znaku". W latach 90. bliscy sobie byli ludzie, którzy dziś ze sobą nie potrafią rozmawiać. Wszystkich żyjących redaktorów naczelnych pisma umieszczaliśmy w stopce. Teraz jest moment graniczny - podejmowane są działania zmieniające ustrój państwa, w tej sytuacji możemy wykonać tylko gest protestu.

Jesteśmy środowiskiem dialogu między różnymi światopoglądami i ideologiami. Ale są pewne granice. Dla nas taką granicą jest podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości politykom”.

Oświadczenie o usunięciu Gowina z zespołu podpisał m.in. Henryk Woźniakowski. Kozłowska mówi, że decyzja zapadła jednomyślnie. Poparły ją również osoby, które pracowały w redakcji razem z Jarosławem Gowinem: „Janusz Poniewierski pracował z Jarosławem Gowinem i dla niego to była jednoznaczna decyzja”.

Kozłowska przypomina, że Jarosław Gowin objął funkcję naczelnego, kiedy od prac w piśmie zaczęli się odsuwać Stefan Wilkanowicz (redaktor naczelny w latach 1978-1994) i Henryk Woźniakowski (prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”): „W 1989 roku pracę w redakcji rozpoczął Jarosław Gowin - młody, zdolny, pracowity i to on zaczął kierować pismem. Z perspektywy czasu powiem, że prowadził bardzo pluralistyczne pismo. Dziś w internecie powracają jego wypowiedzi wzywające na przykład do dialogu z islamem”.

Gowin nie angażował się w prace nad miesięcznikiem odkąd zaangażował się w politykę, czyli od 2005 roku. „Taki był układ między wydawcą a Jarosławem Gowinem” - mówi Kozłowska.

Jarosław Gowin od lat 90. był związany ze środowiskiem Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W 2005 roku został senatorem z listy Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku wstąpił do PO, zdobył mandat posła, był członkiem zarządu krajowego i ministrem sprawiedliwości w drugim rządzie Donalda Tuska.

W 2013 roku opuścił PO, a następnie założył partię Polska Razem. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował z listy PiS, został posłem, a następnie ministrem nauki i wicepremierem.

Przeczytaj także:

Oświadczenie miesięcznika "Znak"

Miesięcznik „Znak” wydawany jest od ponad 70 lat. Przez dziesięciolecia na łamach pisma ścierały się różne punkty widzenia, a otwartość zawsze była cechą wyróżniającą nasze środowisko. Były w nim jednak i nadal są obecne stanowiska niezmienne. Wyrażały się one między innymi w pracy na rzecz demokratyzacji, a później w budowaniu demokracji i państwa prawa wraz z nieodłączną od nich zasadą trójpodziału władzy, w obronie praw człowieka i w zakotwiczaniu Polski we wspólnocie cywilizacji zachodniej. Tradycja ta, którą urzeczywistniali Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, Hanna Malewska, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski i wielu innych, jest dla nas powodem do dumy, a także zobowiązaniem. Pragniemy, by wyrażał ją również skład Zespołu „Znaku”, do którego należą osoby zasłużone dla pisma oraz wszyscy byli, żyjący redaktorzy naczelni.

Do dziś – mimo pogłębiającej się różnicy poglądów i odmiennej oceny sytuacji politycznej w Polsce – członkiem Zespołu pozostawał również Jarosław Gowin, który pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma w latach 1995–2005. Jednak ostatnie działania obozu rządzącego, wspierane przez wicepremiera i ministra Jarosława Gowina, zmierzające do pozbawienia niezależności władzy sądowniczej, stoją w sprzeczności z imponderabiliami, którym środowisko „Znaku” było i pozostaje wierne. Z tego powodu redakcja i wydawca „Znaku” postanowili usunąć Jarosława Gowina ze składu Zespołu.

Redakcja w składzie:

Mateusz Burzyk (sekretarz redakcji), Marta Duch-Dyngosz, Monika Gałka, Michał Jędrzejek, Ilona Klimek, Elżbieta Kot, Dominika Kozłowska (redaktor naczelna, członkini Zarządu SIW Znak), Urszula Pieczek, Janusz Poniewierski, Agnieszka Rzonca, Henryk Woźniakowski (prezes Zarządu SIW Znak)

;
Agata Szczęśniak

Redaktorka, publicystka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Uczy na Uniwersytecie SWPS. W radiu TOK FM prowadzi audycję „Jest temat!” W OKO.press pisze o mediach, polityce polskiej i zagranicznej oraz prawach kobiet.

Komentarze