"Dla nas taką granicą jest podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości politykom" - komentuje dla OKO.press Dominika Kozłowska, redaktor naczelna miesięcznika "Znak". Wicepremier w rządzie Beaty Szydło był redaktorem naczelnym krakowskiego miesięcznika przez 10 lat, do 2005

„Już wcześniej napływały do nas głosy czytelników, że powinniśmy podjąć taką decyzję” – mówi OKO.press Dominika Kozłowska, redaktor naczelna „Znaku”, zapytana, dlaczego decyzja zapadła dopiero teraz.

„Wychodziliśmy jednak z założenia, że nie chcemy odcinać się od osób związanych z szeroko rozumianym środowiskiem „Znaku”, których poglądy ewoluują. Historia ewolucji ich postaw jest elementem historii Polski i „Znaku”. W latach 90. bliscy sobie byli ludzie, którzy dziś ze sobą nie potrafią rozmawiać. Wszystkich żyjących redaktorów naczelnych pisma umieszczaliśmy w stopce. Teraz jest moment graniczny – podejmowane są działania zmieniające ustrój państwa, w tej sytuacji możemy wykonać tylko gest protestu.

Jesteśmy środowiskiem dialogu między różnymi światopoglądami i ideologiami. Ale są pewne granice. Dla nas taką granicą jest podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości politykom”.

Oświadczenie o usunięciu Gowina z zespołu podpisał m.in. Henryk Woźniakowski. Kozłowska mówi, że decyzja zapadła jednomyślnie. Poparły ją również osoby, które pracowały w redakcji razem z Jarosławem Gowinem: „Janusz Poniewierski pracował z Jarosławem Gowinem i dla niego to była jednoznaczna decyzja”.

Kozłowska przypomina, że Jarosław Gowin objął funkcję naczelnego, kiedy od prac w piśmie zaczęli się odsuwać Stefan Wilkanowicz (redaktor naczelny w latach 1978-1994) i Henryk Woźniakowski (prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego „Znak”): „W 1989 roku pracę w redakcji rozpoczął Jarosław Gowin – młody, zdolny, pracowity i to on zaczął kierować pismem. Z perspektywy czasu powiem, że prowadził bardzo pluralistyczne pismo. Dziś w internecie powracają jego wypowiedzi wzywające na przykład do dialogu z islamem”.

Gowin nie angażował się w prace nad miesięcznikiem odkąd zaangażował się w politykę, czyli od 2005 roku. „Taki był układ między wydawcą a Jarosławem Gowinem” – mówi Kozłowska.

Jarosław Gowin od lat 90. był związany ze środowiskiem Unii Demokratycznej i Unii Wolności. W 2005 roku został senatorem z listy Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku wstąpił do PO, zdobył mandat posła, był członkiem zarządu krajowego i ministrem sprawiedliwości w drugim rządzie Donalda Tuska.

W 2013 roku opuścił PO, a następnie założył partię Polska Razem. W wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował z listy PiS, został posłem, a następnie ministrem nauki i wicepremierem.Oświadczenie miesięcznika „Znak”

Miesięcznik „Znak” wydawany jest od ponad 70 lat. Przez dziesięciolecia na łamach pisma ścierały się różne punkty widzenia, a otwartość zawsze była cechą wyróżniającą nasze środowisko. Były w nim jednak i nadal są obecne stanowiska niezmienne. Wyrażały się one między innymi w pracy na rzecz demokratyzacji, a później w budowaniu demokracji i państwa prawa wraz z nieodłączną od nich zasadą trójpodziału władzy, w obronie praw człowieka i w zakotwiczaniu Polski we wspólnocie cywilizacji zachodniej. Tradycja ta, którą urzeczywistniali Józefa Hennelowa, Krzysztof Kozłowski, Hanna Malewska, Tadeusz Mazowiecki, Stanisław Stomma, Jerzy Turowicz, Jacek Woźniakowski i wielu innych, jest dla nas powodem do dumy, a także zobowiązaniem. Pragniemy, by wyrażał ją również skład Zespołu „Znaku”, do którego należą osoby zasłużone dla pisma oraz wszyscy byli, żyjący redaktorzy naczelni.

Do dziś – mimo pogłębiającej się różnicy poglądów i odmiennej oceny sytuacji politycznej w Polsce – członkiem Zespołu pozostawał również Jarosław Gowin, który pełnił funkcję redaktora naczelnego pisma w latach 1995–2005. Jednak ostatnie działania obozu rządzącego, wspierane przez wicepremiera i ministra Jarosława Gowina, zmierzające do pozbawienia niezależności władzy sądowniczej, stoją w sprzeczności z imponderabiliami, którym środowisko „Znaku” było i pozostaje wierne. Z tego powodu redakcja i wydawca „Znaku” postanowili usunąć Jarosława Gowina ze składu Zespołu.

Redakcja w składzie:

Mateusz Burzyk (sekretarz redakcji), Marta Duch-Dyngosz, Monika Gałka, Michał Jędrzejek, Ilona Klimek, Elżbieta Kot, Dominika Kozłowska (redaktor naczelna, członkini Zarządu SIW Znak), Urszula Pieczek, Janusz Poniewierski, Agnieszka Rzonca, Henryk Woźniakowski (prezes Zarządu SIW Znak)

Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Redaktorka, publicystka. Współzałożycielka i wieloletnia wicenaczelna Krytyki Politycznej. Pracowała w „Gazecie Wyborczej”. Socjolożka, studiowała też filozofię i stosunki międzynarodowe. Dumna z mazowiecko-podlaskich korzeni. W OKO.press pisze o mediach, polityce polskiej i zagranicznej oraz prawach kobiet.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!