Sąd Najwyższy miażdży ustawę o KRS. Obejście Konstytucji. Naruszenie trójpodziału władz, niezawisłości sędziów, respektu dla prawa
Rostrzygniecie zagadnienia prawnego dotyczacego par jednoplciowych .
Fot. Przemek Wierzchowski / Agencja Gazeta

Sąd Najwyższy miażdży ustawę o KRS. Obejście Konstytucji. Naruszenie trójpodziału władz, niezawisłości sędziów, respektu dla prawa