Sąd Apelacyjny w Warszawie wydał wyrok w sprawie prześladowania z powodu orientacji psychoseksualnej. Były uczeń warszawskiej szkoły, Jakub Lendzion, był wyzywany, obrzucany kamieniami i upokarzany przez innych uczniów. Nauczyciele, choć wiedzieli o sprawie, nie reagowali. Sąd nakazał przeproszenie ucznia. Przeprosiny ukazały się już na stronie szkoły

„Jest to pierwszy w historii polskiego sądownictwa wyrok przeciwko szkole za brak przeciwdziałania homofobii wśród uczniów. Sprawa ta pokazuje, że istnieją skuteczne środki prawne, z których mogą korzystać uczniowie i uczennice doświadczający przemocy motywowanej homofobią” – mówi prawnik Kampanii Przeciwko Homofobii, adwokat Paweł Knut.

Jakub Lendzion tak skomentował sprawę: „Dla mnie ta sprawa była swoistym uwolnieniem się od przeszłości. Bardzo dużo emocji kosztowały mnie dwa ostatnie semestry szkoły średniej. Wyrok sądu utwierdził mnie w przekonaniu,, że nie ja byłem problemem tej szkoły, a moje oczekiwania wobec jej kadry były jak najbardziej uzasadnione. Bagatelizowanie problemu lub zamiatanie go pod dywan nie może być odpowiedzią szkoły na homofobię. Ważnym jest dla mnie także aspekt prewencyjny tego wyroku. Mam nadzieję, że orzeczenie wydane w tej sprawie będzie ważnym sygnałem dla innych szkół, które borykają się z homofobiczną przemocą”.

KPH zamieściło na swojej stronie obszerną relację ze sprawy. Szkoła już przeprosiła na głównej stronie:

Wyrok Sąd Apelacyjny wydał 17 listopada 2017 roku i jest już prawomocny. Wcześniej taki sam wyrok wydał Sąd Okręgowy w Warszawie, ale szkoła się od niego odwołała. SA wyrok potwierdził. W uzasadnieniu sąd stwierdził:

„Obiektywnie patrząc używanie wulgaryzmów takich jak „pedał, ciota, (…) homoś, pedofil, pedzio“ nie jest przejawem realizacji wolności słowa, czy prawa do krytyki, lecz poniżającym, wyszydzającym i szkalującym godność człowieka zachowaniem, nie mającym żadnego racjonalnego usprawiedliwienia”.

Obrzucili kamieniami

Jakub był uczniem Zespołu Szkół Hotelarsko-Gastronomicznych w Warszawie kilka lat temu. Po tym, jak ujawnił swoją orientację, uczniowie zaczęli go prześladować – wyzywali od „ciot”, „pedałów” i „pedofili”, obrzucali resztkami jedzenia (a potem też kamieniami), upokarzali np. chowając jego rzeczy. Na wszystkich komputerach szkolnych ktoś ustawił zdjęcie dwóch mężczyzn uprawiających seks, podpisany nazwiskiem Kuby i tekstem „Jesteś jebanym homo”.

Nauczyciele i dyrekcja informowana przez Lendziona o sytuacji nie zrobiła nic, a sprawcy prześladowań nie zostali ukarani.

70 proc. osób LGBTA doświadczyło przemocy

W Polsce żyje ok. 2 mln osób nieheteroseksualnych i transpłciowych. Z opublikowanego w listopadzie 2017 roku obszernego raportu Lambdy Warszawa, Kampanii Przeciw Homofobii i Fundacji Trans-fuzja „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce” wynika, że w ciągu ostatnich dwóch lat (2015-2016) średnio 69 proc. z nich doświadczyło incydentu lub przestępstwa motywowanego nienawiścią. W porównaniu z ostatnim badaniem przeprowadzanym w latach 2010-2011 zaobserwowano trend wzrostowy. Wtedy 14 proc. badanych deklarowało, że doświadczyło przemocy fizycznej, a 44 proc – psychicznej.

W latach 2015-2016 z przemocą najczęściej spotykały się osoby transpłciowe –  aż 79 proc. badanych.

Badania dotyczące homofobii szczegółowo omawiamy tutaj.


Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi.
Razem tworzymy OKO.press!

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!