0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Michal Walczak / Agencja GazetaMichal Walczak / Age...

Rzecznik Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Jarosław Sablik przysłał OKO.press sprostowanie dotyczące artykułu pt. "Prezes nominowana przez Ziobrę nie uzyskała wotum zaufania od warszawskich sędziów. To największy sąd w Polsce". Rzecznik twierdzi, że "nie odzwierciedla faktów" sformułowanie w tekście, że "wcześniej negatywnie prezesów z nominacji Ziobry ocenili między innymi sędziowie z Bielska-Białej." Chodzi o głosowanie 26 lutego 2019, w którym członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego opiniowali informację roczną prezesa tego sądu.

Oto treść sprostowania:

"W wypadku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej za przyjęciem informacji Prezesa Sądu Okręgowego głosowało 23 sędziów, przeciwko 14 sędziów, a 12 wstrzymało się od głosów. Żaden z uczestniczących w zgromadzeniu sędziów nie zgłaszał zastrzeżeń do przedstawionej przez Prezesa informacji z działalności sądów tego okręgu w 2019 r. lub negatywnych uwag do pracy Prezesa

Z wyrazami szacunku

Rzecznik Prasowy

Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Jarosław Sablik".

Jutro na zarzut rzecznika Sądu Okręgowego odpowie autor artykułu Mariusz Jałoszewski.

Przeczytaj także:

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze