Rzecznik Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Jarosław Sablik uznał, że wyniki głosowania Zgromadzenia Ogólnego Sędziów, które opiniowało informację roczną prezesa swego sądu, nominowanego przez Zbigniewa Ziobro, nie uzasadniają stwierdzenia, że "ocena była negatywna". Publikujemy sprostowanie Rzecznika. Jutro - odpowiedź autora

Rzecznik Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Jarosław Sablik przysłał OKO.press sprostowanie dotyczące artykułu pt. „Prezes nominowana przez Ziobrę nie uzyskała wotum zaufania od warszawskich sędziów. To największy sąd w Polsce”. Rzecznik twierdzi, że „nie odzwierciedla faktów” sformułowanie w tekście, że „wcześniej negatywnie prezesów z nominacji Ziobry ocenili między innymi sędziowie z Bielska-Białej.” Chodzi o głosowanie 26 lutego 2019, w którym członkowie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego opiniowali informację roczną prezesa tego sądu.

Oto treść sprostowania:

„W wypadku Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej za przyjęciem informacji Prezesa Sądu Okręgowego głosowało 23 sędziów, przeciwko 14 sędziów, a 12 wstrzymało się od głosów. Żaden z uczestniczących w zgromadzeniu sędziów nie zgłaszał zastrzeżeń do przedstawionej przez Prezesa informacji z działalności sądów tego okręgu w 2019 r. lub negatywnych uwag do pracy Prezesa

Z wyrazami szacunku

Rzecznik Prasowy

Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej Jarosław Sablik”.

Jutro na zarzut rzecznika Sądu Okręgowego odpowie autor artykułu Mariusz Jałoszewski.

 

 

Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press


Masz cynk?