0:000:00

0:00

Prawa autorskie: ExternalExternal

Publikujemy wykład ekonomisty dr. Tomasza Makarewicza z grupy eksperckiej Dobrobyt na Pokolenia, z którą OKO.press regularnie współpracuje przy pisaniu tekstów na tematy gospodarcze. Transmitowany na kanałach w mediach społecznościowych wykład pt. "Sankcje: karanie z perspektyw Teorii Gier" połączony był ze zbiórką pieniędzy na sprzęt medyczny dla Szpitala Obwodowego w Charkowie, przede wszystkim na pompy próżniowe. Lista zakupów jest dokładnie uzgodniona z tamtejszymi lekarzami.

W zbiórce wciąż można wziąć udział: wpłaty przyjmowane są do piątku 29 kwietnia — wszystkie środki zostaną przekazane Szpitalowi.

Numer konta, na który można wpłacać pieniądze na rzecz Szpitala: 54 1140 2004 0000 3902 8154 6785

Właściciel rachunku: Fundacja Dobrobyt na Pokolenia. Przelew z dopiskiem "Ukraina".

***

Dylemat Więźnia to gra, w której najlepiej byłoby dla dwóch graczy ze sobą współpracować, ale każdemu z nich opłaca się zdradzić, przez co skazują siebie na społecznie nieefektywną równowagę. W powtarzającym się Dylemacie Więźnia pojawia się możliwość strategii, w której jeden z graczy wymusza na drugim współpracę pod groźbą kary. Ekonomia ewolucyjna pokazuje, że takie strategie potrafią wyprzeć te bardziej "zdradliwe", podobnie eksperymenty laboratoryjne sugerują, że ludzie korzystają ze strategii karania za zdradę i internalizują je.

Wynika stąd, że obecne sankcje wobec Rosji mają sens: są sygnałem dla przyszłych potencjalnych agresorów, że naruszanie porządku międzynarodowego wiąże się ze zbyt wysoką karą, przez co możemy uniknąć kolejnych konfliktów jak obecny atak Rosji na Ukrainę.

;

Udostępnij:

Tomasz Makarewicz

Juniorprofesor na Uniwersytecie w Bielefeld. Interesuje się interakcjami rynków finansowych i makroekonomii, wpływem polityki monetarnej na stabilność makroekonomiczną i finansową, oraz bańkami spekulacyjnymi

Komentarze