0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Kornelia Glowacka-Wolf / Agencja GazetaKornelia Glowacka-Wo...

Rano 14 listopada 2018 opublikowaliśmy w OKO.press i w Archiwum Osiatyńskiego - listę 156 "wolnych sędziów", przygotowaną przez znaną publicystkę prawną "Polityki" Ewę Siedlecką, prowadzącą opiniotwórczy "Blog konserwatywny", autorkę dobrze znaną także czytelnikom OKO.press.

Pierwsza wersja "Listy" ukazała się w książce Siedleckiej „Sędziowie mówią. Zamach PiS na wymiar sprawiedliwości”.

Siedlecka zapowiadała, że lista będzie aktualizowana, ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak szybko. Już 14 listopada przybyło 70 nazwisk. "Nowe nazwiska to przede wszystkim sędziowie sądów administracyjnych, którzy uchylali - na wniosek samorządów - tzw. decyzje zastępcze wojewodów dekomunizujących nazwy ulic w całej Polsce" [na podstawie ustawy o zakazie propagowania komunizmu] - tłumaczyła Siedlecka.

Lista rośnie dalej. "Na tym polega jej wartość. Dostaję też sporo sygnałów, że sędziowie uważają, że znalezienie się na liście to wyróżnienie" - mówi Siedlecka.

Ostatnio wybitna publicystka dołożyła siedem wielkich nazwisk polskiej palestry, sędziów w stanie spoczynku, którzy krytykują działania władzy.

W efekcie 27 grudnia 2018 na Liście Siedleckiej jest 302 nazwiska:

  1. sędziów, którzy wydali wyroki zgodnie z prawem, choć nie po myśli "władzy";
  2. sędziów szczególnie aktywnych w środowisku;
  3. sędziów, których już spotkały represje.
  4. sędziów w stanie spoczynku, którzy krytykują działania władzy

Mimo zastraszania i przekupywania środowisko sędziowskie broni etosu swej profesji. Znakomita większość nie wzięła udziału w rozdawnictwie posad i awansów. A stowarzyszenia sędziowskie odrzuciły „dobra zmianę” i wykluczyły sędziów, którzy przyjęli stanowiska od władzy.

Wolni niezawiśli sędziowie ryzykują wydalenie z zawodu, co ułatwiają nowe przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym. „Strachu nie odczuwam, bo nie wyobrażam sobie że mógłbym się zachowywać inaczej. W czasie wojny mówiono, że najlepszym żołnierzem jest ten, który nie liczy na to, że wróci do domu – mówi sędzia Bartłomiej Przymusiński, członek Zarządu Stowarzyszenia Iustitia.

Oto zaktualizowane cztery listy sędziów. Powstały bez wiedzy i zgodny sędziów na niej umieszczonych.

SĘDZIOWIE, KTÓRZY WYDALI WYROKI W ZGODZIE Z PRAWEM I SUMIENIEM, ALE WBREW OCZEKIWANIU WŁADZY (199 nazwisk)

To lista niewyczerpująca, oparta w dużej części na doniesieniach mediów i dokumentacji Obywateli RP. Niektórzy z tych sędziów - szczególnie sądów rejonowych w Warszawie, wydali więcej wyroków w sprawach obywatelskich protestów, niż to uwzględniono na tej liście.

A

Bartłomiej Adamczak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Barbara Adamiak, sędzia NSA – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”.

Ale sądząc sprawy przejęcia przez Ministra Kultury Muzeum II Wojny Światowej i wycinki Puszczy Białowieskiej uznała, że nie leżą w gestii sądu administracyjnego.

Ewa Alberciak, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

B

Jacek Bajak, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – był w trzyosobowym składzie, który orzekł (30 stycznia 2019 r.), że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro naruszył dobra osobistej b. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec odwołując ją z publicznie ogłoszonym uzasadnieniem, że jest nieudolna.

Katarzyna Balcerzak-Danilewicz, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 9 listopada 2018 r. uniewinniła 4 osoby obwinione o to, że 21 listopada 2017 r. przy ul. Rakowieckiej 2a, przed siedzibą MSWiA przewodniczyli zgromadzeniu bez wymaganego pozwolenia (III W 70/18)

Kazimierz Bandarzewski, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Anna Bator-Ciesielska SSO w Warszawie - utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji o umorzeniu postępowania wykroczeniowego za zakłócanie miesięcznicy smoleńskiej 10 lipca 2017 r., (XI W 4304/17)

Wiesława Batorowicz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Izabela Bąk-Marciniak, sędzia NSA – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Piotr Bojarczuk, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie 11 września 2018 r. utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu postępowania wobec obwinionego o zakłócanie niezakazanego zgromadzenia (XI W 4168/17).

3 grudnia 2018 r. prawomocnie uniewinnił Władysława Frasyniuka od zarzutu wprowadzenia policjanta w błąd przy legitymowaniu. Uznał, że jest niewinny, bo nie został uprzednio przez policjanta poinformowany, że jest poddawany czynności legitymowania, i że za podanie nieprawdziwych informacji grozi mu odpowiedzialność (X Ka 1218/18).

Agnieszka Berezowska SSR dla Warszawy –Żoliborza – m.in. umorzyła sprawę o protesty pod Sejmem w lipcu 2017 r.

Bohdan Bieniek SSN – odpowiedź na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego: SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia w pobliżu.

Był też w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofnięcie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN. I w innym składzie, który ponowił te pytania po wycofaniu skargi kasacyjnej, na tle której zadano pierwsze pytanie

Łukasz Biliński SSR Warszawa Śródmieście – kilkaset prowolnościowych postanowień w „obywatelskich” sprawach wykroczeniowych. M. in. orzekł, że blokowanie miesięcznic smoleńskich nie było wykroczeniem blokowania legalnego zgromadzenia, bo miesięcznice nie są zgromadzeniami w sensie ustawy o zgromadzeniach

Janusz Bociąga, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Katarzyna Borońska, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Piotr Borowiecki, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Jerzy Bortkiewicz, asesor WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną

Anna Brzóska, SSR w Oświęcimiu - uznała, że nie było podstaw do zatrzymania Sebastiana K., kierowcy, którego samochód uczestniczył w wypadku kolumny rządowej wiozącej premier Beatę Szydło w kwietniu 2017

Maciej Busz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Joanna Brzezińska, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Elwira Brychcy, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

C

Bożena Chłopecka, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – była w trzyosobowym składzie (przewodnicząca), który orzekł (30 stycznia 2019r.), że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro naruszył dobra osobistej b. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec odwołując ją z publicznie ogłoszonym uzasadnieniem, że jest nieudolna.

Krzysztof Chmielewski, SSO w Warszawie – m.in. wydał prawomocny wyrok uniewinniający (X Ka 1113/17), za wejście Obywateli RP na teren Sejmu. Umorzył też postępowanie za protest pod Sejmem w lipcu 2017 r.

Paweł Chodkowski, SSR dla Wrocławia – m.in. uniewinnił działacza, który wystawił przed komendą policji przy ul. Trzemeskiej we Wrocławiu transparenty o treści: „Mamy prawa logiki, prawa fizyki, prawa człowieka” oraz „Nie damy się zastraszyć”. I w sprawach o (skuteczną) blokadę przemarszu ONR-u 11 listopada 2017

Anetta Chołuj, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Marcin Czerwiński, sędzia SR dla Warszawy-Woli - uniewinnienie za blokowanie marszu Niepodległości (XI W 3998/18 SSR)

Dominik Czeszkiewicz, SSR w Suwałkach – uniewinnienie działaczy KOD za zakłócenie spotkania z Anna Marią Anders, które odbywało się mimo ciszy wyborczej

D

Justyna Dałkowska, SSR dla Warszawy Śródmieścia – umorzyła postępowanie za blokowanie przemarszu ONR (XI W 2116/17)

Alina Dominiak, SWSA w Gdańsku – rozpatrzyła pozytywnie 7 skarg złożonych przez miasto Gdańsk na zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego zmieniające nazwy siedmiu gdańskich ulic na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej

Iwona Dąbrowska, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”; wydała wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 192/18 ).

Małgorzata Drewin, SSR dla Warszawy Śródmieścia – m.in. stwierdziła bezzasadne zatrzymanie Obywatela RP.

Magdalena Dziekańska, SSR dla Warszawy Śródmieścia m.in. uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej, gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR 11 listopada 2017 r.

Barbara Drzazga, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

E

Magdalena El-Hagin, Sąd Okręgowy w Gdańsku, orzekła, że Krzysztof Wyszkowski ma przeprosić Lecha Wałęsę za nazwanie go Bolkiem

F

Jolanta Frańczak, sędzia SN – była w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie. SN w tej uchwale potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia, wojewoda ich zakazywał.

Była też w składzie, który 19 września 2018 r. zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów

Alicja Fronczyk, SSO w Warszawie - obecnie SA w Warszawie. We wrześniu 2016 roku wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki na sali rozpraw groził jej postępowaniem dyscyplinarnym za odrzucenie jego wniosku o umorzenie sprawy cywilnej przeciw niemu za wypowiedź z sejmowej mównicy, bo chroni go immunitet poselski (groźby nie spełnił).

Janusz Furmanek, sędzia NSA delegowany do WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

G

Magdalena Gabriel, SSR Sąd Rejonowy dla Wrocławia Śródmieścia - orzeka w sprawach przeciwko wrocławskiej opozycji ulicznej wydając prokonstytucyjne i prowolnościowe orzeczenia

Mariola Głowacka, sędzia SO w Poznaniu, zastępca rzecznika dyscyplinarnego tego sądu - odmówiła wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego Sławomira Jęksy za to, że w wyroku uwalniającym Joanne Jaśkowiak za użycie podczas przemówienia na demonstracji sformułowania "jestem wkurwiona". Sędzia w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że emocje obwinionej usprawiedliwia faktyczna sytuacja praworządności w Polsce.

Joanna Gierak-Podsiadły, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Urszula Gołębiewska-Budnik, SSR dla Warszawy Śródmieścia– zatrzymanie Obywatela RP protestującego przeciw marszowi ONR 11 listopada było niezasadne i nieprawidłowe

Katarzyna Gonera, SSN - była w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie. SN w tej uchwale potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia, wojewoda ich zakazywał.

Andrzej Góraj, sędzia WSA w Warszawie, wydał wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SA/Wa 484/18)

Jerzy Grubba, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizację do kpk). SN odpowiedział, że nie można poszerzać. Prokurator krajowy Bogdan Święczkowski oświadczył, ze prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

Adam Grzejszczak, SSR Warszawa Śródmieście – rozpatrywał odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło. Sąd nakazał wszcząć wznowić postępowanie. Uznał, że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

Andrzej Góraj, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Maciej Guziński, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

H

Beata Hetmańczyk, SSO w Opolu - nie przychyliła się do wniosku Patryka Jakiego (wiceministra sprawiedliwości) o umorzenie postępowania, bo chroni go immunitet poselski. Chodziło o pozew o ochronę dóbr osobistych mieszkanki gminy Dobrzeń Wielki, która działała w ruchu obywatelskiego sprzeciwu przeciw przyłączeniu tej gminy do Opola, co forsował Jaki.

Marek Hibner, SSA w Poznaniu - był w składzie, który orzekł, że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS-u, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nie objęte kontrolą operacyjną.

Jacek Hyla, SWSA w Gdańsku - uznał 7 skarg złożonych przez miasto Gdańsk na zarządzenia zastępcze wojewody pomorskiego zmieniające nazwy siedmiu gdańskich ulic na mocy tzw. ustawy dekomunizacyjnej

I

Marzena Iwankiewicz, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Józef Iwulski SSN – był w składzie odpowiadającym na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w Warszawie : SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”.

Wcześniej kontrowersje wzbudził fakt, że nie pamięta, ile wyroków wydał w PRL jako sędzia sądu wojskowego w oparciu o dekret o stanie wojennym (mówił o dwóch, wydał siedem)

J

Mariusz Jackowski, SSO w Warszawie – m.in. utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji wobec obwinionych o blokowanie drogi podczas protestów w obronie niezależności sądów w lipcu 2017 r., (XI W 3872/17)

Monika Jankowska, SSO w Warszawie – uniewinniła Obywateli RP od zarzutu naruszenia miru domowego Marszałka Sejmu przez wkroczenie na teren Sejmu (X Ka 1420/17). I – 5 grudnia 2018 – uniewinniła siedmioro Obywateli RP od zarzutu nielegalnego blokowania miesięcznicy smoleńskiej

Wanda Jankowska-Bebeszko, SSO w Warszawie, umorzyła sprawę o blokadę miesięcznicy

Joanna Janiszewska-Ziołek, sędzia WSA w Bydgoszczy – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Magdalena Jankowska-Szostak, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Kamil Jarocki, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim, zadał pytanie prejudycjalne do TSUE, co – według rzecznika dyscyplinarnego może być uznane za „eksces orzeczniczy”

Jacek Jaśkiewicz, sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Beata Jezielska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Sławomir Jęksa, sędzia Sądu Okręgowego w Poznaniu, 24 września 2018 r. podtrzymał uniewinnienie żony prezydenta Poznania, Joanny Jaśkowiak, od zarzutu użycia publicznie słów wulgarnych („jestem wkur...”) w przemówieniu podczas demonstracji w obronie konstytucji.

W uzasadnieniu powiedział, że czyn obwinionej nie jest poważny z punktu widzenia przesłanek prawnych i że jego ocena jest niemożliwa bez uwzględnienia okoliczności politycznych: „Mamy ciąg naruszeń konstytucji związanych z ograniczaniem wolności zgromadzeń, przejmowaniem instytucji konstytucyjnych takich jak Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa czy Sąd Najwyższy, naruszaniem zasady trójpodziału władzy, odmową publikowania orzeczeń TK, stosowaniem prawa łaski w ramach trwającego postępowania karnego, wprowadzaniem nieuprawnionych osób do TK”.

Rzecznik dyscyplinarny zarzucił mu „uchybienie godności zawodu poprzez naruszenie zasady apolityczności oraz zasad etyki zawodowej przynoszących ujmę godności sędziego i podważających zaufanie do jego niezawisłości i bezstronności.”

Adam Jutrzenka-Trzebiatowski, sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

K

Felicja Kajut, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Beata Kalaga-Gajewska, sędzia WSA w Gliwicach – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Jakub Kamiński, SSR Warszawa Śródmieście - wydał wyrok uniewinniający (II K 362/17) za wejście na teren Sejmu RP 30 listopada 2017 r. Umorzył postępowanie przeciwko Obywatelom RP protestującym pod Sejmem w lipcu 2017 r.

Danuta Kania, SWSA w Warszawie– była w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznała, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności. Wydała też wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 192/18 )

Grzegorz Kapera, SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa

Michał Karczewski, SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód– był jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police" z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Renata Kielak-Komorowska, SSR dla Warszawy Żoliborza - umorzyła postępowanie 27 grudnia przeciwko czworgu Obywatelom RP, którzy 22 sierpnia pikietowali przed komendą policji przy ul. Rydygiera w Warszawie. „Władze powinny chronić i ułatwiać odbywanie spontanicznych zgromadzeń tak długo, jak długo mają one pokojowy charakter” - napisała sędzia w uzasadnieniu.

Karolina Kisielewicz, asesor WSA w Warszawie – wydała wyrok zobowiązujący ministra sprawiedliwości do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 260/18)

Anna Klotz, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Halina Kiryło, SSN – była w składzie Sądu Najwyższego, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE w sprawie obniżenia wieku stanu spoczynku sędziów SN

Marek Kordowiecki, SSA w Poznaniu - był w składzie, który orzekł że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS-u, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nie objęte kontrolą operacyjną.

Justyna Koska-Janusz, SSR dla Warszawy-Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej, gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONRu 11 listopada 2017 r.

Skierowała do prokuratury sygnalizację o możliwości przekroczenia przez policje uprawnień. Złożyła też pozew o ochronę dóbr osobistych przeciw ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze za nazwanie jej nieudolną.

Andrzej Kołodziej, SWSA w Warszawie – był w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznał, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności. Uchylił zarządzenie wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Zbigniew Korzeniowski, sędzia Izby Pracy SN, był w składzie, który 3 października, po wycofaniu zwrócił się z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości UE zmierzającym do ustalenia zgodności z prawem unijnym wysłania na wcześniejszą emeryturę sędziów Sądu Najwyższego.

Hanna Knysiak-Sudyka, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Katarzyna Korycka, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Małgorzata Korycińska, sędzia NSA - zwróciła się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do oceny prawomocności powołania i działalności nowej KRS. I przepisów odbierających sędziom realną możliwość odwołania się od wyników konkursu na stanowisko sędziego, w którym KRS ich odrzuciła (II GOK 2/18)

Zdzisław Kostka, sędzia NSA – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Mirosława Kowalska, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Małgorzata Kowalska, asesor WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Michał Kowalski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia - 19 października 2018 r. umorzył postępowanie wobec obwinionego o to, że 24 września 2017 r. zakłócił spokój i porządek publiczny przeskakując przez barierki okalające teren Sejmu (XI W 322/18)

Katarzyna Kruk – sędzia SR dla Warszawy Mokotowa - 22 listopada 2018 r. uniewinniła 6 osób obwinionych o blokowanie trasy przemarszu niezakazanego zgromadzenia 1 marca 2018 r. na ul. Rakowieckiej w Warszawie (III W 533/18)

Zdzisław Kostka, sędzia NSA, 7 grudnia 2018r. w pięciu sprawach odrzucił kasację wojewody warszawskiego od uchylenia przez WSA w Warszawie zarządzenia w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Uznał, że wojewoda nie miał prawa wkraczać w konstytucyjne prawa samorządu lokalnego (II OSK 2642/18, II OSK 2643/18, II OSK 2644/18, II OSK 2645/18, II OSK 2646/18)

Agnieszka Koziuto, sędzia Sądu rejonowego w Przemyślu - uniewinniła grupę obywateli od zarzutu umieszczenia napisu bez zgody zarządcy budynku. Chodziło o plakaty umieszczone w bramie budynku, w którym mieści się Biuro Poselskie PiSu. na plakatach napisy: "Stop deptaniu Konstytucji", "Poseł przysięga na... Konstytucję", "Konstytucja głupcze", "PiS minie wstyd zostanie", "PiS zła zmiana"(II W 993/18)

Wojciech Kręcisz, sędzia NSA – zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do oceny prawomocności powołania i działalności nowej KRS. I przepisów odbierających sędziom realną możliwość odwołania się od wyników konkursu na stanowisko sędziego, w którym KRS ich odrzuciła (II GOK 2/18)

Monika Krzyżaniak, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Joanna Kube, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Krystyna Kutzner, sędzia NSA delegowana do WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Andrzej Kuryłek, SSO w Warszawie– wydał wyrok, w którym nakazał ministrowi sprawiedliwości Zbigniewowi Ziobrze przeprosić sędzię Justynę Koskę-Janusz za nazwanie jej nieudolną na stronie internetowej ministerstwa.

Anna Kuzaj, SSR dla Warszawy-Śródmieścia – uznała zatrzymania Obywateli RP za niezasadne i nieprawidłowe.

Jerzy Kuźniar, SSN – był w składzie, który odpowiedział na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego w warszawie. SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”

Anna Kwiatkowska, SSR dla Warszawy-Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONRu 11 listopada 2017r.

Ewa Kwiecińska, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Wydała wyrok zobowiązujący ministra sprawiedliwości do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 260/18)

L

Adam Lipiński, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”, wydał wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SA/Wa 484/18)

Tadeusz Lipiński, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Ł

Sebastian Ładoś, SSR dla m.st. Warszawy (obecnie prezes SR dla Warszawy Woli) nakazał sądowi pierwszej instancji merytoryczne rozpatrzenie skargi działaczki Obywateli RP przetrzymywanej 3 godziny pod pozorem legitymowania - „należy uznać, że faktycznie doszło do zatrzymania skarżącej w stricte procesowym znaczeniu.”

Antoni Łuczak, sędzia SO w Poznaniu, za-ca rzecznika dyscyplinarnego przy SO w Poznaniu – odmówił wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przeciwko sędziom, którzy uczestniczyli w edukacyjnej symulacji rozprawy na Pol’and’Rock Festival w 2018r.

Małgorzata Łuczyńska, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

M

Ewa Maciejewska, SSO w Łodzi – zadała pytanie prejudycjalne trybunałowi Sprawiedliwości na tle sprawy przeciwko wojewodzie łódzkiemu wytoczonej przez miasto Łowicz o wypłatę 2,4 mln złotych zaległych dotacji (administracja centralna dzieli dotacje unijne).

Sędzia pyta TSUE, czy ma zagwarantowane wymagane prawem Unii warunki do bezstronnego, niezawisłego orzekania w sprawie, w której interes ma Skarb Państwa, a jednocześnie tak skonstruowano postępowanie dyscyplinarne wobec sędziów, że jest ono kontrolowane przez władzę wykonawczą

Ewa Maciejewska, sędzia Sądu Rejonowego dla ms. St. Warszawy, X Wydział Gospodarczy – rozpatrując sprawę wniesioną przez prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz o zbadanie legalności finansowania przez Polską Fundację Narodową kampanii „Sprawiedliwe Sądy”, która podważając zaufanie do sądów i sędziów miała przekonywać, że reforma sądownictwa prowadzona przez PiS jest konieczna orzekła, że finansowanie tej kampanii godziło w wizerunek Polski, zatem było niezgodne z celami określonymi w statucie Fundacji (postanowienie z 15 listopada 2018 r., sygn. akt 78534/18/714)

Grzegorz Maciejowski, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Iwona Maciejuk, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Paweł Macuga, SSR dla Warszawy Śródmieścia– umorzył postępowanie za blokowanie drogi pod Sejmem 17 grudnia 2016r. po tzw. głosowaniu kolumnowym

Józef Maleszewski, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Łukasz Malinowski, sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, m.in. 25 października 2018 r. uniewinnił działacza opozycji ulicznej obwinionego o blokowanie wjazdu do siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, w kwietnia 2018r., a 18 grudnia 2018r. uniewinnił obwinionego o to, że 1 marca 2018 r. w Warszawie, siedząc na jezdni na ul. Rakowieckiej, próbował zablokować Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych organizowany przez ONR.

Sędzia stwierdził, że była to spontaniczna reakcja obwinionego i kilku innych osób na to, co zobaczyły. Że ich mikro manifestacja była zgromadzeniem spontanicznym, które nie zostało rozwiązane. A czyn nie był szkodliwy społecznie.

Natalia Maszkiewicz, SSR dla Warszawy Śródmieścia– uchyliła zakaz wojewody mazowieckiego kontrmiesięcznicy organizowanej przez stowarzyszenie TAMA

Ewa Marcinkowska, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Wydała wyrok zobowiązujący szefa Kancelarii Sejmu do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SA/Wa 484/18)

Marian Marcinkowski, SSR dla Warszawy Woli – zwrócił prokuraturze akt oskarżenia biegłego w sprawie „doktora G.”, czyli jednej z najważniejszych spraw dla obecnego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z czasów poprzednich rządów PiS.

Sprawa biegłego, prof. Ryszarda J., to pierwsza znana sprawa, w której prokuratura usiłuje zastosować nowy przepis pozwalający ukarać biegłego za „fałszywą opinię”. Nie wiadomo, kto i w jaki sposób miałby prawdziwość opinii biegłego weryfikować. To grozi dowolnymi interpretacjami prokuratury i wszczynaniem postępowań w celu wywołania „efektu mrożącego” wobec biegłych: żeby wydawali opinie oczekiwane przez prokuraturę.

Małgorzata Masternak-Kubiak, sędzia NSA – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Katarzyna Matczak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Jarosław Matras, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można rozciągać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

Lidia Merska, SSR w Giżycku - (Sygn. Akt VW 132/17) uwolniła grupę obywateli, która podczas uchwalania latem 2017 roku ustaw „sądowych” protestowała umieszczając plakaty z napisami na biurze miejscowego senatora z PiS „wyborco, masz prawo zmienić zdanie”, „patrzymy wam na ręce”, „nie ma wakacji od demokracji”, „ja bez żadnego trybu panie marszałku”.

Uzasadniła: „Obywatele mają prawo oceniać działalność legislacyjną władzy oraz wprowadzanie konkretnych rozwiązań, jest to w interesie społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznym państwie.”

Dawid Miąsik, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego był w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofniecie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN.

Marzena Miąskiewicz, SSA w Warszawie – była w składzie który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji

Klaudia Miłek, sędzia Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - 22 listopada 2018 r. SSR uniewinniła obwinioną o to, że 29 października 2017 r. przed siedzibą PiS w Warszawie, napisała kredowym spreyem „Krew na rękach” (V W 6034/17)

Paweł Mierzejewski, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Małgorzata Micorek-Wagner, SSA w Warszawie - była w składzie który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji

Bożena Miliczek-Ciszewska, sędzia WSA w Gliwicach – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Kinga Misiukiewicz, SSR Szczecin Prawobrzeże i Zachód - była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 r. odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police" z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Grzegorz Miśkiewicz, SSO w Warszawie – m.in. utrzymał w mocy postanowienie sądu I instancji umarzające postępowanie wobec 3 osób obwinionych o zakłócanie niezakazanej demonstracji 10 czerwca 2017 r. ( XI W 2595/17)

Rafał Mnich, sędzia SR w Rzeszowie – zwrócił rzeszowskiemu Oddziałowi Zamiejscowemu Prokuratury Krajowej do uzupełnienia akta sprawy, na której prokuraturze, ze względów propagandowych, zależało

Anna Moskała, sędzia NSA delegowana do WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Urszula Myśliwska, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie m.in. utrzymała w mocy postanowienie sądu I instancji o umorzeniu sprawy o blokowanie miesięcznicy smoleńskiej (XI W 3679/17)

N

Piotr Nowak, SSR dla Warszawy Żoliborza – m.in. umorzył sprawę o ukaranie obywateli za demonstracje pod domem Jarosława Kaczyńskiego. Uznał, że nie był to czyn „społecznie szkodliwy”, a więc nie było wykroczenia

Waldemar Nycz, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

O

Izabela Ostrowska, SWSA w Warszawie– uchyliła decyzję wojewody o połączeniu muzeów Westerplatte i II Wojny Światowej, na którym to połączeniu zależało PiS, ponieważ pozwalało na przejęcie Muzeum II Wojny Światowej bez zgody Rady Muzeum i zmianę zbyt mało patriotycznej – zdaniem PiS wystawy (VII SA/Wa 2411/16).

Monika Orzechowska, SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód – była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017 r. odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police", z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Marzena Ossolińska-Plęs, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydowała, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Renata Owczarzak, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

P

Zdzisław Pachowicz, SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa

Maciej Pacuda, SSN– był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN

Izabela Paluszyńska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Barbara Pasternak, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Agnieszka Pawłowska, SSR w Oświęcimiu– nie zgodziła się na warunkowe umorzenie postępowania przeciwko Sebastianowi K. za domniemane spowodowanie wypadku kolumny wiozącej premier Szydło. Prokuratura chciała umorzenia, żeby nie badano odpowiedzialności kierowców BOR

Marek Pietruszyński, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

Agnieszka Poświata, SSR w Szczecin Prawobrzeże i Zachód– była jednym z sędziów, którzy 22 sierpnia 2017r. odmówili aresztowania byłych prezesów Zakładów Azotowych "Police", z powodu zbyt słabych dowodów. Zbigniew Ziobro oświadczył, że sąd „nie zrozumiał istoty przestępstwa” i sugerował, że sędziowie działają na szkodę śledztwa.

Elżbieta Piechowiak, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Stanisław Marek Pietras, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Marta Pilśnik, SSR dla Warszawy Śródmieścia– orzekła, że zatrzymanie przez legitymowanie Obywatela RP protestującego przeciwko marszowi ONR było bezzasadne i nieprawidłowe

Edyta Podrazik, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Adam Pruszyński, SSR Warszawa Śródmieście - rozpatrując zażalenia na zatrzymanie przez wielogodzinne legitymowanie demonstrantów przez policję uznał, że było to pozbawienie wolności, niezasadne i nieprawidłowe.

15 listopada 2018 r. SSR Adam Pruszyński umorzył postępowanie wobec 14 osób obwinionych o to, że 29 kwietnia 2017 r. próbowali zablokować marsz ONR, tj. o czyn z art. 52 § 2 pkt 1 kw. (XI W 2060/17)

Bożena Przysada, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydowała, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Izabela Pospieska, SSA w Poznaniu (II AKa 63/17) – była w składzie, który orzekł że sąd nie może brać pod uwagę dowodów uzyskanych przez prokuraturę z kontroli operacyjnej, jeśli nie dotyczą przestępstwa ujętego w katalogu wymienionym w ustawie o policji. Sąd w ten sposób zinterpretował przepis uchwalony z inicjatywy PiS-u, który miał poszerzyć możliwość kontroli operacyjnej na przestępstwa nie objęte kontrolą operacyjną.

Piotr Prusinowski, sędzia Izby Pracy Sądu Najwyższego był w składzie, który uznał za niedopuszczalne cofniecie przez ZUS skargi kasacyjnej, która stała się powodem pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości UE o zgodność z prawem Unii wcześniejszego posłania na emeryturę sędziów SN.

Cezary Pryca, sędzia NSA – zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE z pytaniem prejudycjalnym zmierzającym do oceny prawomocności powołania i działalności nowej KRS. I przepisów odbierających sędziom realną możliwość odwołania się od wyników konkursu na stanowisko sędziego, w którym KRS ich odrzuciła (II GOK 2/18)

Zbigniew Puszkarski, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk). SN odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

R

Grażyna Radzicka, sędzia NSA delegowana do WSA w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z „ustawą dekomunizacyjną”

Krzysztof Rączka, SSN - był w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN. I w innym składzie, który ponowił te pytania po wycofaniu skargi kasacyjnej, na tle której zadano pierwsze pytanie

Stanisław Rączkowski, SSA we Wrocławiu - był w składzie, który orzekł, że dowody zdobyte z przekroczeniem granic prowokacji są nielegalne. Czyli zakwestionował uchwalony przez PiS przepis nakazujący sądowi uznawać dowody zdobyte z naruszeniem prawa

Anna Romańska, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydowała, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Grzegorz Rudnicki, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Michał Ruszyński, sędzia WSA w Gorzowie Wielkopolskim– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Teresa Rutkowska, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Katarzyna Rutkowska-Giwojno, SR dla Warszawy-Śródmieścia - uniewinniła oskarżonego Obywatela RP od zarzutu, że podczas legitymowania „stosował wobec funkcjonariusza policji groźbę bezprawną”, ponieważ powiedział: „Jeśli jeszcze raz to zrobisz, to dam ci w ucho”

Jerzy Rypina, SNSA - wydał postanowienie w oparciu o nieopublikowany (wówczas) wyrok TK mimo, że PiS twierdził, że niepublikowane wyroki TK nie obowiązują (II FSK 1021/16)

Andrzej Ryński, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizację do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

Danuta Rzyminiak-Owczarczak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

S

Jacek Sadomski, SSA w Warszawie - był w składzie który uznał, że wojewoda nie może zakazywać zgromadzeń zgłaszanych w trybie uproszczonym. Chodziło o kontrmiesięcznice organizowane przez stowarzyszenie Obywatele Solidarni w Akcji

Grzegorz Saniewski, sędzia WSA w Bydgoszczy– uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Wojciech Sawicki, SSR dla Wrocławia Śródmieścia - Śródmieścia – sędzia, który najczęściej orzeka w sprawach przeciwko wrocławskiej opozycji ulicznej wydając prokonstytucyjne i prowolnościowe orzeczenia

Anna Sękowska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – złożyła zdanie odrębne od wyroku zapadłego 13 grudnia 2018r. w którym WSA nie uwzględnił skargi na niewpuszczenie do Sejmu. Chodzi o zamknięcie Sejmu w czerwcu 2018r. dla osób z zewnątrz przez marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, w związku z rzekomym zagrożeniem, jakie miał powodować protest w Sejmie osób niepełnosprawnych.

Monika Smaga-Leśniewska, SSR Poznań Stare Miasto - 16 maja 2017r. odmówiła zastosowania aresztu wobec b. senatora PO senatora Józefa Piniora. Chciano ją potem przenieść do wydziału gospodarczego, ale odwołała się i Sąd Apelacyjny w Poznaniu uwzględnił odwołanie (dziś mogłaby się odwołać tylko do KRS)

Aleksandra Smyk, sędzia SR W-wa Śródmieście – umorzyła blokowanie Marszu Niepodległości

Sylwia Słowiok-Janus, SSR dla m.st. Warszawy – orzekła, że zatrzymanie działacza Obywateli Solidarnych w Akcji w trakcie manifestacji było niezasadne i nieprawidłowe.

Katarzyna Sokołowska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Romualda Spyt, była w składzie, który 19 września 2018 r. zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości UE zmierzające do ustalenia, czy mianowanie i opiniowanie sędziów przez nową Krajową Radę Sądownictwa „daje rękojmię niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej” sądów i niezawisłości sędziów

Jolanta Sudoł, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Andrzej Stępka, SSN– był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (sygn. akt I KZP 4/18)

Iwona Strączyńska, SSR delegowana do Sądu Okręgowego w Warszawie – przyznała zadośćuczynienie wysokości 2 tys. złotych za bezprawne zatrzymanie działacza Obywateli RP. (XII Ko 26/18)

Jolanta Strusińska-Żukowska, SSN - odpowiedź na pytanie prawne Sądu Apelacyjnego: SN potwierdził, że prezydent miasta może się odwoływać od decyzji wojewody o zakazie zgromadzenia mającego się odbyć w pobliżu „zgromadzenia cyklicznego” (miesięcznicy smoleńskiej). Władze Warszawy rejestrowały takie zgromadzenia „w pobliżu”

Danuta Strzelecka-Kuligowska, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Krzysztof Szczygielski, sędzia WSA w Łodzi – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Iwona Szymańska, SSR dla Warszawy Śródmieścia – uznała za niezasadne i nieprawidłowe zatrzymanie Obywatela RP pod siedzibą PiS na ulicy Nowogrodzkiej. To samo w sprawie zażalenia na zatrzymanie Obywateli RP, którzy zebrali się by blokować marsz ONR-u 11 listopada. Skierowała do prokuratury sygnalizacje o możliwości przekroczenia przez policje uprawnień.

Marta Szymborska, SSR dla Warszawy Śródmieścia orzekła, że wbrew twierdzeniom policji, obywatele nie byli legitymowani, lecz zatrzymani, i że było to zatrzymanie niezasadne i nieprawidłowe.

Była także w składzie sądzącym odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu przez prokuraturę postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło.

Sąd nakazał wznowić postępowanie. Uznał że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

Jan Szuma, asesor Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Przemysław Szustakiewicz, sędzia WSA w Warszawie – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Ś

Marcin Świerk, sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie, przewodniczący Wydziału Karnego – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Tomasz Świetlikowski, sędzia WSA we Wrocławiu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Tomasz Świstak, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

T

Piotr Taraszkiewicz, SSR w Suwałkach - podtrzymał uniewinnienie ludzi z KOD. Jako przewodniczący wydziału karnego dostał upomnienie administracyjne za brak prawidłowego nadzoru nad sędzią Dominikiem Czeszkiewiczem, który wcześniej uniewinnił KOD-wców. Karę wymierzyła mu prezes Sądu Rejonowego w Suwałkach powołana przez Zbigniewa Ziobrę.

Monika Tkaczyk-Turek, SSR dla m.st. Warszawy – orzeczenie w sprawie niezasadności i nieprawidłowości zatrzymania demonstrantki podczas protestów pod Sejmem w lipcu 2017 r.

Arkadiusz Tomczak, SWSA w Warszawie– był w składzie WSA, który uznał że skoro w wydaniu wyroku Trybunału Konstytucyjnego wziął udział dubler sędziego (Muszyński), to sam wyrok jest dotknięty nieważnością, albo nie jest wyrokiem.

Ale jednocześnie sędziowie uznali, że jako sąd administracyjny nie mogą stwierdzić nieważności wyroku TK. I żaden sąd, łącznie z TK tego zrobić nie może, bo konstytucja mówi, że wyroki TK są „ostateczne”. Zdanie odrębne złożył sędzia Arkadiusz Tomczak uznając, że wyrok TK jest „nieistniejący”, a więc nie można go brać pod uwagę orzekając.

Agnieszka Tworzydło, sędzia Sądu Rejonowego w Przemyślu, uniewinniła jedną z uczestniczek akcji opozycji ulicznej w Sanoku (grupa Rebelianty Podkarpackie), polegającej na stemplowaniu na chodnikach napisów w obronie sadów i konstytucji. "Rebeliantka" była obwiniona o to, że odmówiła podania podczas przesłuchania na policji swojego miejsca pracy (II W 614/18)

Sędzia Tworzydło odmówiła też wszczęcia postępowania wobec innej działaczki „Rebeliantów” za założenie koszulek z napisem „Konstytucja” na figury Dzielnego Wojaka Szwejka i jego psa. Uznała, że czyn ten nie był szkodliwy społecznie i mieścił się w granicach wolności słowa i ekspresji (III W73/19).

Anna Tyszkiewicz, SSR dla Warszawy Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR 11 listopada 2017r. Posłała sygnalizację do prokuratury.

Była także w składzie sądzącym odwołanie Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka od postanowienia prokuratury o umorzeniu przez prokuraturę postępowania w sprawie niepublikowania wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez premier Beatę Szydło. Sąd nakazał wznowić postępowanie. Uznał że: – brak publikacji przez premier Szydło wyroków Trybunału Konstytucyjnego był działaniem na szkodę interesu publicznego – premier nie ma prawa oceniać, czy wyroki Trybunału zostały wydane prawidłowo – wyroki Trybunału są ostateczne i podlegają publikacji niezwłocznie – prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na podstawie dowolnych domniemań, nie przesłuchała nawet osób odpowiedzialnych za brak publikacji.

Igor Tuleya, SSO w Warszawie - nakazał wszczęcie umorzonego przez prokuraturę śledztwa w sprawie legalności zwołania posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej i przebiegu głosowania tam ustaw w sposób uniemożliwiający opozycji korzystanie z uprawnień poselskich.

Skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zmierzające do ustalenia, czy Polska wypełnia zobowiązanie z art 19 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej do zapewnienia skutecznej ochrony sądowej, wziąwszy pod uwagę nowe przepisy dyscyplinarne i „powstanie ryzyka wykorzystywania systemu środków dyscyplinarnych do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych.” W pytaniu przytoczył wypowiedzi polityków z swój temat, w których mówili lub sugerowali pociągnięcie go do odpowiedzialności i krytykowali za treść orzeczeń.

Maria Turek, SSO Sąd Okręgowy w Warszawie – (VIII Ko 71/18) nakazała policji zapłacić 4 tys. zł zadośćuczynienia bezprawnie zatrzymanego przez „legitymowanie” działacza Obywateli RP

Tomasz Świstak, sędzia, NSA, 7 grudnia 2018r. w pięciu sprawach odrzucił kasację wojewody warszawskiego od uchylenia przez WSA w Warszawie zarządzenia w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Uznał, że wojewoda nie miał prawa wkraczać w konstytucyjne prawa samorządu lokalnego (II OSK 2642/18, II OSK 2643/18, II OSK 2644/18, II OSK 2645/18, II OSK 2646/18)

W

Janusz Walawski, SWSA w Warszawie – był w składzie, który uchylił decyzję marszałka Sejmu o odmowie udostępnienia list poparcia dla kandydatów do KRS. Uznał, że składających podpisy nie obowiązuje ochrona prywatności

Anna Walenciak, SSR dla m. st. Warszawy – orzekła, że zgromadzenie Obywateli RP na Nowogrodzkiej pod siedzibą PiS było legalne, protest przebiegał z użyciem legalnych środków, a zatrzymanie jego uczestników było jaskrawym nadużyciem władzy. Powiadomiła Komendanta Stołecznego Policji i Prokuraturę o podejrzeniu nadużycia władzy „zatrzymaniem przez legitymowanie”.

Małgorzata Walentek, sędzia WSA w Gliwicach – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Joanna Wasilewska-Mikusek, sędzia SR dla Warszawy-Żoliborza – odmówiła wszczęcia postępowania wobec demonstranta, który odmówił podania nazwiska rodowego swojej matki

Rafał Wagner, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie – była w trzyosobowym składzie, który orzekł (30 stycznia 2019 r.), że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro naruszył dobra osobistej b. prezes Sądu Okręgowego w Krakowie Beaty Morawiec odwołując ją z publicznie ogłoszonym uzasadnieniem, że jest nieudolna.

Maria Werpachowska, sędzia WSA w Warszawie, wydała wyrok zobowiązujący ministra sprawiedliwości do ujawnienia list z podpisami poparcia sędziów pod kandydaturami do Krajowej Rady Sądownictwa (II SAB/Wa 260/18)

Jarosław Wichrowski, sędzia WSA w Bydgoszczy – uchylenie zarządzenia wojewody w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”

Małgorzata Wrębiakowska-Marzec, SSN – była w składzie, który zadał pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości w sprawie obniżenia wieku emerytalnego sędziów SN

Włodzimierz Wróbel, SSN – był w składzie Sądu Najwyższego, który na pytanie prawne dotyczące tego, czy można poszerzać kontrolę operacyjną na przestępstwa nie wymienione w ustawie o policji (PiS wprowadził taką nowelizacje do kpk) odpowiedział, że nie można. Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski odpowiedział, że prokuratura się tej uchwale SN nie podporządkuje (Sygn. akt I KZP 4/18)

Z

Magdalena Zając-Prawica, SSR dla Warszawy Śródmieścia - uznała za niezasadne zatrzymanie przez policję Obywateli RP w Warszawie na ul. Smolnej. Gdzie zebrali się, żeby podjąć próbę zablokowania marszu ONR 11 listopada 2017r.

Hubert Zaremba, SSO w Warszawie - odrzucił zażalenie policji na orzeczenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, który umorzył sprawę obywateli obwinionych o blokowanie jezdni podczas obywatelskich protestów pod Sejmem latem 2017r.

Wioletta Zawora - sędzia Sądu Rejonowego w Rzeszowie delegowana do Wydziału Karnego SO – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydowała, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Tomasz Zbrojewski, sędzia NSA, 7 grudnia 2018r. w pięciu sprawach odrzucił kasację wojewody warszawskiego od uchylenia przez WSA w Warszawie zarządzenia w sprawie zmiany nazwy ulic w związku z ustawą „dekomunizacyjną”. Uznał, że wojewoda nie miał prawa wkraczać w konstytucyjne prawa samorządu lokalnego (II OSK 2642/18, II OSK 2643/18, II OSK 2644/18, II OSK 2645/18, II OSK 2646/18)

Anna Ziembińska, SSR Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy - umorzyła postępowanie w sprawie dziesięciu osób którym zarzucono, że 24 lipca 2017 pod siedzibą PiS na ulicy Nowogrodzkiej wznosili głośne okrzyki, używali sprzętu nagłaśniającego i utrudniali dojazd do budynku, czyli zakłócili spokój i porządek publiczny.

Orzekła, że była to zgodną z prawem manifestacją spontaniczną, a generowany hałas jest normalną cechą manifestacji.

Umorzyła też postępowanie przeciwko ekologom protestującym w siedzibie Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej.

A także umorzyła sprawę o „umieszczenie w miejscu nieprzeznaczonym bez zgody zarządzającego tym miejscem” napisów o treści: „A ja wolność kocham ponad wszystko”; „19 X 2017 PAMIĘTAMY”

Dariusz Zrębiec, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Ta lista nie jest wyczerpująca. Powstała bez wiedzy i zgodny sędziów na niej umieszczonych.

B

Andrzej Borek, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Piotr Borowiecki – Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Iustitia, zgłosił kandydaturę do SN, żeby doprowadzić do kontroli legalności procedury naboru sędziów Sądu Najwyższego

Edyta Bronowicka – Sąd Okręgowy w Warszawie, aktywny członek Oddziału warszawskiego Iustitii, obrońca w postępowaniach dyscyplinarnych (reprezentuje Iustitię w postępowaniu dotyczącym m.in. Cezarego Skwary), uczestniczy w pracach Komitetu Obrony Sprawiedliwości

Małgorzata Brzózka-Chamala SR w Częstochowie, szefowa zespołu interwencyjnego forum współpracy sędziów

Wojciech Buchajczuk, Warszawa, Iustitia był w Brukseli z delegacja sędziów

C

Maciej Czajka, aktywny działacz Themis, współorganizator krakowskiej "kafejki prawnej"

Monika Ciemięga, Iustitia, odwołana wiceprezes SR w Opolu, organizatorka kafejek prawnych w Opolu

D

Beata Donhȍffner-Grodzicka, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście – Themis, współorganizatorka kafejki prawnej w Krakowie.

F

Monika Frąckowiak, Sąd Rejonowy w Poznaniu - Iustitia

G

Grzegorz Gała, sędzia SO w Łodzi, pisze na portalu sedziowielodzcy.pl

Piotr Gąciarek – SO w Warszawie, Iustitia. Zgłosił się do konkursu do Sądu Najwyższego by doprowadzić do skontrolowania tego konkursu przez NSA. W odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw złożył sam na siebie donos w tej sprawie

J

Kamil Jarocki SO w Gorzowie Wielkopolskim, Iustitia

Jolanta Jeżewska, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej prowadzili publiczne symulacje, rozpraw złożyła na siebie donos w tej sprawie (występowała w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku)

Piotr Jędrzejewski, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej prowadzili publiczne symulacje rozpraw złożył na siebie donos w tej sprawie (występował w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku)

K

Katarzyna Kałwak, SR w Oleśnie – Iustitia. Odwołana prezes sądu. Była m.in. na Przystanku Woodstock

Krzysztof Kacprzak, prezes SO w Łodzi, jest jednym z prowadzących stronę sedziowieludzcy.pl

Tomasz Krawczyk, sędzia SO w Łodzi, pisze na portalu sedziowielodzcy.pl

Anna Korwin-Piotrowska, usunięta z funkcji prezeska Sądu Okręgowego w Opolu, złożyła pozew do sądu pracy za odwołanie

Marta Korzuchowska-Warywoda, Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli - prezeska Iustitii w Warszawie, jeździła do Brukseli z delegacją sędziów, odrzucona przez KRS w konkursie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie – znalazła się na liście proskrypcyjnej posłanki Krystyny Pawłowicz

Katarzyna Kruk – SR dla Warszawy Mokotowa - uczestniczyła w Kongresie Prawników Polskich w Katowicach w 2017 r. , działa w ramach Forum Współpracy Sędziów. Odwołana przez ministra Zbigniewa Ziobrę z delegacji do Sądu Okręgowego

M

Ewa Maciejewska - redakcja portalu sedziowiełodzcy.pl

Rafał Maciejewski - redakcja portalu sedziowiełodzcy.pl

Krystian Markiewicz – Sąd Okręgowy w Katowicach, prezes Stowarzyszenia Iustitia

Tomasz Marczyński, SR w Bełchatowie - zarząd Iustitii, jeździł na rozmowy w Brukseli

Dariusz Mazur, Sąd Okręgowy w Krakowie - działacz stowarzyszeń Iustitia i Themis

Agnieszka Niklas-Bibik, sędzia SO w Słupsku, aktywna działaczka Forum Współpracy Sędziów (spontanicznie utworzonej przez sędziów struktury samorządowej, która ma pełnić funkcje kontrolne wobec nowej KRS)

Beata Morawiec, Sąd Okręgowy w Krakowie - prezeska Themis, usunięta z funkcji prezesa sądu, pozwała ministra sprawiedliwości o ochronę dóbr osobistych

Tomasz Mucha, sędzia SO w Rzeszowie, rzecznik prasowy – aktywnie działa na rzecz obrony niezależności sądów

P

Andrzej Piersa – sędzia Sądu Rejonowego w Ostrołęce – prezes oddziału Stowarzyszenia Iustitia w Ostrołęce, działacz Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych, aktywny uczestnik pikiet pod sądem w obronie niezależności sądownictwa, delegat do Forum współpracy Sędziów, działa na rzecz edukacji prawnej w szkołach

Bartłomiej Przymusiński, Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto - rzecznik Iustitii

Aleksander Przysiężniak, sędzia Sądu Rejonowego Kraków Podgórze, aktywny działacz Iustitii

Paweł Rygiel, sędzia Sądu Apelacyjnego w Krakowie, aktywny działacz Themis

S

Piotr Skrzecz – Sąd Rejonowy dla Warszawy – Woli, Iustitia, zgłosił kandydaturę do SN, żeby doprowadzić do kontroli legalności procedury naboru sędziów Sądu Najwyższego

Bartłomiej Starosta, Sąd Rejonowy w Sulęcinie - działacz Iustitii i Forum Współpracy Sędziów

T

Arkadiusz Tomczak, Wojewódzki Sąd Administracyjny – brał udział w delegacji sędziów do Brukseli, kandydował do SN, aby skarżyć tę procedurę

U

Sylwia Uznańska, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw złożyła na siebie donos w tej sprawie (występowała w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku).

W

Katarzyna Wesołowska-Zbudniewek – sedziowiełodzcy.pl

Krzysztof Więckowski, sędzia Sądu Rejonowego w Gdyni, w odpowiedzi na działanie rzecznika dyscyplinarnego wobec sędziów, którzy w ramach edukacji prawnej powadzili publiczne symulacje rozpraw złożył na siebie donos w tej sprawie (występował w symulacji rozprawy przeciw wilkowi, na kanwie bajki o Czerwonym Kapturku).

Tomasz Wojciechowski, sędzia Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Rzeszowie – wraz z innymi sędziami tego wydziału zdecydował, że podczas sądzenia, na obowiązkowej tabliczce z nazwiskiem będzie miał naklejkę „KonsTYtucJA”

Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, Naczelny Sąd Administracyjny – prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych OSSA

Z

Dorota Zabłudowska, Sąd Rejonowy Gdańsk Południe – Iustitia. Intensywnie bierze udział w protestach pod sądami

Ż

Waldemar Żurek, Sąd Okręgowy w Krakowie, Stowarzyszenie Themis, do marca 2018 rzecznik KRS, aktywny w mediach i na protestach. Odwołany ze stanowiska rzecznika Sądu Okręgowego w Krakowie – za aktywność w obronie niezależności sądów. Jako pierwszy sędzia w Polsce przeniesiony bez zgody do innego wydziału na mocy nowych przepisów z lipca 2018 r., poszerzających władzę prezesów sądów.

SĘDZIOWIE, KTÓRY DOZNALI RÓŻNYCH PRESJI ZE STRONY WŁADZY

Ta lista nie jest wyczerpująca. Powstała bez wiedzy i zgodny sędziów na niej umieszczonych.

Olimpia Barańska-Małuszek, SSR w Gorzowie Wielkopolskim i prezes Gorzowskiego Oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia – za wypowiedzi krytycznie wobec poczynań władzy w stosunku do wymiaru sprawiedliwości wdrożono wobec niej procedurę dyscyplinarną. Rzecznik dyscyplinarny w ministerstwie sprawiedliwości polecił zbadać wszystkie sprawy, które sądziła przez ostatnich 3,5 roku

Włodzimierz Brazewicz, sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku był przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego w związku z tym, że prowadził spotkanie z sędzia Igorem Tuleyą.

Alina Bojara SSO w Kielcach - odwołana w styczniu 2018 wiceprezes Sądu Okręgowego w Kielcach złożyła skargę do ETPCz

Mariusz Broda SSO w Kielcach– j.w. odwołany wiceprezes SO w Kielcach, złożył skargę

Krzysztof Cesarz SSN – sędzia, którego objęła PiSowska nowelizacja obniżająca wiek emerytalny sędziów SN. Złożył w Izbie Pracy SN pozew o uznanie, że jego stosunek pracy nie wygasł.

Beata Donhȍffner-Grodzicka, Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście –Straciła stanowisko przewodniczącej wydziału karnego. W jej wydziale zapadł niekorzystny dla rodziny Ziobrów wyrok w sprawie przyczynienia się lekarzy do śmierci ojca ministra sprawiedliwości. Przeniesiona do wydziału rodzinnego.

Małgorzata Drewin SSR dla Warszawy Śródmieścia – przesłuchiwana przez prokuraturę w związku z tym, że był w składzie, który skazał Kamińskiego i innych za prowokację w ministerstwie

Monika Frąckowiak, sędzia Sadu Rejonowego Poznań Nowe Miasto i Wilda – ma postępowanie dyscyplinarne za udziału w „parodii” rozprawy na Pol’and’Rock Festival w 2018r.

Ewa Ługowska - odwołana z funkcji Prezesa Sądu Rejonowego w Wieliczce po tym, jak sprzeciwiła się odwołaniu sędziego Waldemara Żurka z funkcji rzecznika prasowego SO w Krakowie

Janusz Kawałek – odwołany z funkcji przewodniczącego Wydziału IV Karnego Odwoławczego za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Arkadiusz Krupa, sędzia Sądu Rejonowego w Łobzie, działacz Iustitii – rzecznik dyscyplinarny wszczął postępowanie o „oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności urzędu” przez sędziego. Powodem była symulacja rozprawy sądowej podczas Pol’and’Rock Festival latem 2018r., którą rzecznik uznał za „parodię”.

Sędzia Krupa prowadzi rubrykę z satyrycznymi rysunkami „Ślepym okiem Temidy” w czasopiśmie prawniczym „In Gremio”. We wrześniu 2018 rzecznik dyscyplinarny zwrócił się do prezesa sądu okręgowego o wydanie opinii służbowej o sędzim, nadesłanie informacji dotyczących stabilności jego orzecznictwa, terminowości sporządzania uzasadnień i wyznaczania rozpraw i liczbie sądzonych spraw.

Wojciech Łączewski, SSR dla Warszawy Śródmieścia– był w składzie, który skazał Mariusza Kamińskiego za nadużycie władzy podczas prowokacji w ministerstwie rolnictwa.

Został przeniesiony z wydziału karnego do gospodarczego po tym, jak skazał b. szefa CBA Mariusza Kamińskiego i trzech innych funkcjonariuszy CBA za nadużycie władzy podczas prowokacji w Ministerstwie Rolnictwa w 2007 roku.

Przez dwa i pół roku prowadzono śledztwo w sprawie rzekomej facebookowej korespondencji sędziego kierowanej na fałszywe konto dziennikarza Tomasza Lisa, w której miał proponować Lisowi instruktaż, jak odsunąć PiS od władzy. Sędzia zaprzeczył i złożył doniesienie o podszywaniu się pod niego.

To dało prokuraturze możliwość kontroli jego komputera i innych urządzeń. Sprawę umorzono dopiero w maju 2018. Roku. Był wniosek dyscyplinarny o naruszenie tajemnicy narady sędziowskiej, bo w jednym z wywiadów powiedział, że wyrok na Kamińskiego i innych zapadł jednogłośnie, ale rzecznik dyscyplinarny nie znalazł podstaw do oskarżenia. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie ujawnienia w uzasadnieniu wyroku na Kamińskiego i innych informacji niejawnych dotyczących agentów CBA działających pod przykryciem. Ewa Maciejewska SSO w Łodzi – gdy zadała pytanie prejudycjalne Trybunałowi Sprawiedliwości o postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, zarządzono wobec niej kontrole jej orzecznictwa i sprawności pracy. Została tez przesłuchana przez zastępcę rzecznika dyscyplinarnego. I wezwana do złożenia wyjaśnień w sprawie „ekscesu orzeczniczego polegającego spowodowaniu zwrócenia się Sądu Okręgowego z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE”. Chodzi o pytanie w sprawie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów. Ewa Malinowska odwołana z funkcji wiceprezesa ds. gospodarczych Sądu Okręgowego w Warszawie – kiedyś doprowadziła do postępowania dyscyplinarnego obecnego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka. Jest współinicjatorką utworzenia Komitetu Obrony Sprawiedliwości liczącego 12 organizacji sędziowskich i broniących praw człowieka i praworządności. Komitet zajmuje się dokumentowaniem represji wobec sędziów i udzielaniem im pomocy.

Joanna Melnyczuk – odwołana z funkcji przewodniczącej Wydziału VII Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Rafał Mnich, sędzia SR w Rzeszowie – ma postępowanie dyscyplinarne za to, że zwrócił rzeszowskiemu Oddziałowi Zamiejscowemu Prokuratury Krajowej do uzupełnienia akta sprawy, na której prokuraturze, ze względów propagandowych, zależało

Łukasz Mrozek Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia – przesłuchiwany przez prokuraturę w związku z tym, że był w składzie, który skazał Kamińskiego i innych za prowokację w ministerstwie rolnictwa

Jerzy Naworski, b. prezes Sądu Okręgowego w Toruniu – odmówił, wbrew naciskom wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, poparcia dla mianowania wiceprezesem sądu osoby, która nie miała poparcia Kolegium Sądu. W konsekwencji minister Piebiak odrzucił, pozytywnie zaopiniowany w sądzie, wniosek o przedłużenie delegacji syna prezesa Naworskiego do sądu wyższej instancji. I zażądał złożenia przez prezesa dymisji

Agnieszka Pilarczyk- uniewinniła lekarzy oskarżonych przez rodzinie Ziobrów o przyczynienie się do śmierci ojca ministra sprawiedliwości. Toczy się postępowanie „w sprawie” zaakceptowania przez niż zawyżonego kosztorysu za opinię biegłych

Bartłomiej Przymusiński, sędzia Sadu Rejonowego Poznań Stare Miasto, przewodniczący Wydziału Gospodarczego – był przesłuchiwany przez rzecznika dyscyplinarnego w sprawie swojej obecności na Pol’and’Rock Festival w 2018r., gdzie sędziowie dyskutowali z uczestnikami festiwalu o sądownictwie i prowadzili symulacje rozpraw

Anna Romańska SSO w Rzeszowie– nie uległa naciskom prokuratora Rafała Teluka, Naczelnika rzeszowskiego Oddziału Zamiejscowego PK, by cofnąć postanowienie o zwrocie akt sprawy prokuraturze. Prokurator Teluk złożył na nią doniesienie do prezesa Sądu Apelacyjnego żądając postępowania dyscyplinarnego

Paweł Rygiel – b. wizytator Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wykonał zlecona przez ministerstwo sprawiedliwości kontrole pracy sędziego Waldemara Żurka i nie znalazł uchybień. Przestał być wizytatorem

Łukasz Sajdak – odwołano go więc z funkcji wiceprzewodniczącego Wydziału Karnego SR Kraków Śródmieście. Odrzucił wniosek oskarżycieli posiłkowych i prokuratora w sprawie przyczynienia się przez lekarzy do śmierci ojca ministra Ziobry o wyłączenie sędzi Pilarczyk.

Igor Tuleya, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie - Prokuratura prowadzi postępowanie „w sprawie” rzekomego ujawnienia przez sędziego tajemnicy śledztwa w uzasadnieniu postanowienia o wszczęciu umorzonego śledztwa w sprawie tzw. głosowania kolumnowego w Sejmie.

Rzecznik dyscyplinarny wezwał go do złożenia wyjaśnień na temat otwartego potkania, zorganizowanego z nim w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku o niezależności sądownictwa i sędziowskiej niezawisłości.

Rzecznik dyscyplinarny zażądał też wyjaśnień w sprawie udziału w podobnym „politycznym” spotkaniu we wrześniu w Lublinie, zorganizowanym przez Kluby Obywatelskie. A także do złożenia wyjaśnień na temat krytycznych wypowiedzi o Krajowej Radzie Sądownictwa i o przebiegu wyborów do Sądu Najwyższego (wypowiedzi w programie "Fakty po faktach" (TVN24) z lipca 2018 r).

Sędzia został też wezwany do złożenia wyjaśnień w sprawie „ekscesu orzeczniczego polegającego spowodowaniu zwrócenia się Sądu Okręgowego z pytaniem prejudycjalnym wbrew warunkom art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu UE”. Chodzi o pytanie w sprawie przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów.

Wcześniej umorzył sprawę lekarzy (decyzję uchylił Sąd Najwyższy). Nie zgodził się objąć funkcji przewodniczącego wydziału po odwołanej Beacie Donhȍffner-Grodzickiej

Anna Sikora-Ciba – odwołana z funkcji prezesa Sądu Rejonowego dla Krakowa Nowej Huty za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Andrzej Siuchniński SSN– sędzia, którego objęła PiSowska nowelizacja obniżająca wiek emerytalny sędziów SN. Złożył w Izbie Pracy SN pozew o uznanie, że jego stosunek pracy nie wygasł.

Agnieszka Włodyga - odwołana z funkcji przewodniczącej I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Krakowie za odejście z Kolegium SO w Krakowie w proteście przeciwko odwołaniu Żurka.

Stanisław Zabłocki, sędzia SN, prezes Izby Karnej – nowa Krajowa Rada Sądownictwa 9 listopada 2018 r. wydała uchwałę, w której oskarża go o działania „sprzeczne z porządkiem konstytucyjnym”. Sędzia Zabłocki zdjął z wokandy sprawy, które miał sądzić sędzia mianowany przez nową KRS. Chodzi o wątpliwości, czy nowa KRS mianując sędziów działa legalnie. Wcześniej SN skierował w tej sprawie pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Waldemar Żurek, Sąd Okręgowy w Krakowie, Stowarzyszenie Themis – usunięty, wbrew woli Kolegium Sądu, z funkcji rzecznika prasowego SO w Krakowie przez nowa prezes Dagmarę Pawełczyk-Woicką.

Przeniesiony, wbrew woli do innego wydziału i pozbawiony możliwości odwołania, jego oświadczenie majątkowe było przez dwa lata demonstracyjnie badane przez CBA.

Wbrew jego woli wszczęto śledztwo w związku z zastraszaniem go przez nieznane osoby (sędzia podejrzewa, że śledztwo służy umożliwieniu inwigilacji jego korespondencji prowadzonej za pomocą komputera i smartfonu).

Jest przesłuchiwany w ramach postępowań dyscyplinarnych m.in. w związku z udziałem w otwartym spotkaniu z sędzim Igorem Tuleyą.

T

SĘDZIOWIE W STANIE SPOCZYNKU, KTÓRZY KRYTYKUJĄ DZIAŁANIA WŁADZY narażając się na postępowanie dyscyplinarne i utratę stanu spoczynku i są publicznie atakowani przez polityków partii rządzącej i funkcjonariuszy państwa.

prof. Stanisław Biernat, sędzia TK w stanie i wiceprezes - publicznie recenzuje i krytykuje działania władzy politycznej wymierzone w praworządność

Prof. Ewa Łętowska, sędzia TK w stanie spoczynku

Irena Kamińska, sędzia NSA w stanie spoczynku, działaczka Stowarzyszenia Themis

Małgorzata Kluziak, sędzia SO w Warszawie w stanie spoczynku. Jest współinicjatorką utworzenia Komitetu Obrony Sprawiedliwości liczącego 12 organizacji sędziowskich i broniących praw człowieka i praworządności. Komitet zajmuje się dokumentowaniem represji wobec sędziów i udzielaniem im pomocy

Prof. Andrzej Rzepliński, sędzia TK w stanie spoczynku

Prof. Marek Safjan, sędzia TK w stanie spoczynku (obecnie sędzia Trybunału Sprawiedliwości UE)

Jerzy Stępień, sędzia TK w stanie spoczynku

Prof. Adam Strzembosz, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku

Prof. Mirosław Wyrzykowski, sędzia TK w stanie spoczynku – aktywnie krytykuje działania władzy przeciwko praworządności i niezależności sądownictwa, współpracuje z Archiwum Osiatyńskiego

prof. Andrzej Zoll, sędzia TK w stanie i prezes - publicznie recenzuje i krytykuje działania władzy politycznej wymierzone w praworządność

Od redakcji OKO.press: Listy sędziów znajdują się w dziale praworządność "Alfabetu buntu", projektu Archiwum Osiatyńskiego, realizowanego wspólnie z OKO.press, "Gazetą Wyborczą" i "Polityką".

Na przedstawionych listach są tylko sędziowie, w tym także w stanie spoczynku. Nie ma więc zaangażowanych w obronę praworządności:

  • adwokatów (np. działających w Inicjatywie Obywatelskiej „Wolne Sądy”),
  • radców prawnych, odważnych prokuratorów (np. ze Stowarzyszenia Prokuratorów „LEX super omnia”),
  • działaczy organizacji pozarządowych występujących w obronie praworządności, np. z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Instytutu Prawa i Społeczeństwa INPRIS, Amnesty International czy Fundacji im. Stefana Batorego.

A,b,c,d,e… POMÓŻ nam dokończyć Alfabet buntu!

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze