0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Maciek Jazwiecki / Agencja GazetaMaciek Jazwiecki / A...

Międzynarodowa Komisja Prawników (International Commission of Jurists, ICJ) z siedzibą w Genewie to organizacja pozarządowa monitorująca praworządność i przestrzeganie praw człowieka. Jej przedstawiciele wystosowali list do polskiego prezydenta. Podpisali się pod nim sędziowie m.in. z Południowej Afryki, Nowej Zelandii, Kambodży, Kolumbii, Serbii. Poniżej przedstawiamy pełną listę sygnatariuszy.

W liście do Andrzeja Dudy wyrażają oni głębokie zaniepokojenie faktem usunięcia jednej trzeciej sędziów Sądu Najwyższego w Polsce, a także przyznaniem prezydentowi szerokich uprawnień dotyczących przedłużenia możliwości orzekania przez sędziów, którzy przekroczyli 65. rok życia. Piszą, że stało się to

"z naruszeniem prawa międzynarodowego oraz standardów, takich jak prawo do sprawiedliwego procesu", a także "jest sprzeczne z podstawowymi zasadami praworządności".

Przypominają prezydentowi Dudzie brzmienie podstawowych standardów ONZ dotyczących niezależności sądownictwa. Powołują się także na ustalenia Komisji Weneckiej oraz Komisji Europejskiej dotyczące naruszania zasady praworządności w Polsce.

Wzywają prezydenta

"do natychmiastowego działania w celu przywrócenia niezależności sądownictwa poprzez przywrócenie do orzekania sędziów Sądu Najwyższego zmuszonych do przejścia w stan spoczynku, wypełnienia zaleceń Komisji Europejskiej dotyczących reformy sądownictwa i powzięcia działań w celu zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, która uderza w samo serce niezależności sądownictwa".

List podpisali:

 • sędzia Adolfo Azcuna (sędzia Sądu Najwyższego Filipin)
 • sędzia Solomy Balungi Bossa (sędzia Międzynarodowego Trybunału Karnego)
 • sędzia Ian Binnie (była sędzia Sądu Najwyższego Kanady)
 • sędzia Azhar Cachalia (sędzia Sądu Najwyższego Południowej Afryki)
 • sędzia Silvia Cartwright (sędzia Wysokiego Trybunału Nowej Zelandii oraz sędzia Nadzwyczajnej Izby Sądu Kambodży dla Osądzenia Zbrodni Popełnionych w Czasach Demokratycznej Kampuczy)
 • sędzia Moses Chinhengo (sędzia Wysokiego Trybunału Botswany)
 • sędzia Martine Comte (była prezes Sądu Apelacyjnego w Orleanie)
 • sędzia Radmila Dracigevic-Dicic (sędzia Sądu Najwyższego w Serbii)
 • sędzia Elizabeth Evatt (była przewodnicząca Sądu Rodzinnego Australli)
 • sędzia Justice Claire L’Heureux-Dubé (sędzia w stanie spoczynku Sądu Najwyższego Kanady)
 • sędzia Paul J. G. Kapteyn (były sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości)
 • sędzia Michael Kirby (były sędzia Wysokiego Trybunału Australii oraz były przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Prawników)
 • sędzia Kalthoum Kennou (sędzia Sądu Kasacyjnego Tunezji),
 • sędzia Ketil Lund (sędzia w stanie spoczynku Sądu Najwyższego Norwegii)
 • sędzia Qinisile Mabuza (sędzia Wysokiego Trybunału Królestwa Suazi)
 • sędzia Egbert Myjer (były sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)
 • sędzia Michèle Rivet (była Przewodnicząca Trybunału Praw Człowieka w Quebecku)
 • sędzia Kalyan Shrestha (Przewodniczący Sądu Najwyższego Nepalu)
 • sędzia Philippe Texier (sędzia Sądu Kasacyjnego we Francji)
 • sędzia Lillian Tibatemwa-Ekirikubinza (sędzia Sądu Najwyższego Ugandy)
 • sędzia Stefan Trechsel (były sędzia ad litem w Międzynarodowym Trybunale Karnym dla byłej Jugosławii)
 • Dr Rodrigo Uprimny Yepes, (były asesor w Sądzie Konstytucyjnym Kolumbii)

Oto cały tekst listu (po angielsku):

;

Udostępnij:

Anna Wójcik

Pisze o praworządności, demokracji, prawie praw człowieka. Współzałożycielka Archiwum Osiatyńskiego i Rule of Law in Poland. Doktor nauk prawnych. Pracuje w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Stypendystka Fundacji Humboldta, prowadzi badania w Instytucie Maxa Plancka Porównawczego Prawa Publicznego i Międzynarodowego w Heidelbergu.

Komentarze