Sędziowie z Warszawy wzywają wszystkich sędziów: nie kandydujcie do Izby Dyscyplinarnej SN i nie milczcie o naruszaniu niezawisłości sądów!
Happening KOD w Krakowie
29.11.2017 Kraków. Happening KOD "Nie dla pajaka bezprawia " . Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Sędziowie z Warszawy wzywają wszystkich sędziów: nie kandydujcie do Izby Dyscyplinarnej SN i nie milczcie o naruszaniu niezawisłości sądów!