PiS w ciągu niecałej godziny przyjął ustawę o Sądzie Najwyższym. Jutro głosowanie w Senacie. Potem ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta. Przeciwko byli posłowie PO, Nowoczesna i PSL. 20 posłów Kukiz'15 wstrzymało się od głosu, a 10 było przeciwko. Od głosu wstrzymała się też Andżelika Możdżanowska, która dziś rano odeszła z PSL

Żeby przyspieszyć głosowanie, PiS poszedł jeszcze dalej niż podczas komisji. Wszystkie poprawki opozycji zostały połączone i odrzucone w jednym głosowaniu. Do tej pory „blokowano” poprawki każdego klubu parlamentarnego osobno.

Imienną listę głosowania można znaleźć tutaj.

Posłowie opozycji bezskutecznie próbowali zatrzymać ustawę – wnioskowali o przerwę w obradach oraz o wyłączenie z obrad posłów Klubu PiS, którzy mają lub będą mieli sprawy przed sądem:

Opóźnienie przyjęcia ustawy się nie udało – PiS wystarczyła niecała godzina.

„Na Białorusi mówią, że przeginacie”, zakończył swoje przemówienie Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL.

Jako ostatni przed głosowaniem zabrał głos Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar. Jeszcze raz próbował przekonać Sejm, że procedowana ustawa jest szkodliwa i niezgodna z Konstytucją: „Bez niezależnego wymiaru sprawiedliwości nie ma gwarancji innych praw obywatelskich”.

Rzecznikowi przerwali posłowie PiS, krzycząc: „kto pana wybrał?”

RPO zakończył: „To już nie będzie nasz wspólny dom niezależnego sądu. Apeluję o odrzucenie ustawy o Sądzie Najwyższym”.


Najpierw sądy, potem media. Nie pozwólmy na to władzy.
OKO.press utrzymuje się dzięki Waszym wpłatom.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!