0:00
0:00

0:00

Jeszcze w latach 70. średni dochód na głowę Brytyjczyka był niższy niż w pozostałej części ówczesnej Wspólnoty. Dziś jest znacznie wyższy, a zatem członkostwo wyszło Brytyjczykom na dobre.

wywiad dla „Kultury Liberalnej”,21 czerwca 2016

Sprawdziliśmy

Półprawda. Nie od wszystkich był niższy i nie od wszystkich jest wyższy

Wielka Brytania w 1973 r. dołączyła do Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, która później przekształciła się w UE. W jej skład wchodziły już kraje Beneluksu, Francja, RFN i Włochy.

Lata 70. Czy jak twierdzi Radosław Sikorski, Wielka Brytania miała wtedy dochód na głowę mieszkańca niższy niż pozostała szóstka? Proste porównanie danych wskazuje, że to nie do końca prawda. Jak podaje OECD, PKB Wielkiej Brytanii na głowę mieszkańca wynosił w 1973 r. 4898 USD (liczone w ówczesnej wartości dolara). Cztery kraje miały wtedy wyższe PKB (Niemcy i Beneluks), ale tylko w przypadku Luksemburga był zdecydowanie większy. W pozostałych trzech (Niemcy, Belgia, Holandia) wynosił pomiędzy 5000 a 5500 USD. Gorzej niż Wielka Brytania radziły sobie Włochy (4587) i Francja (4862 USD).

PKB per capita w 1973
PKB per capita w 1973

Jak jest dziś? Czy dochód na głowę w porównaniu z tymi samymi krajami UE wzrósł w Wielkiej Brytanii? Nie, pozostał dokładnie w środku, tak jak był. Co nie zmienia, że Brytyjczycy należą do bogatszych krajów Unii - według OECD są obecnie ósmą gospodarką w UE i niewiele dzieli ich od siódmej Francji.

PKB per capita w UE (2015)
PKB per capita w UE (2015)

Czy Wielka Brytania zyskała dzięki Unii? Wyliczenia brytyjskiego rządu (Departament Biznesu i Innowacji) wskazują, że Wielka Brytania zawdzięcza członkostwu w UE około 6 proc. swojego rocznego PKB. Z członkostwem w Unii związane jest też około 3,5 miliona brytyjskich miejsc pracy.

Gospodarczo pomagają Brytyjczykom m.in. imigranci z krajów UE. Jak wykazali badacze z UCL (University College London), w latach 2000–2011 wpływy z podatków imigrantów były wyraźnie wyższe niż wydatki na kierowane do nich świadczenia społeczne – do budżetu Wielkiej Brytanii wpłynęło w ten sposób 20 mld funtów. Wkład podatkowy migrantów z Europy Środkowej i Wschodniej był w tych latach o 12 proc. wyższy od poniesiony na nich wydatków – wyniósł 5 mld funtów.

;

Udostępnij:

Szymon Grela

Socjolog, absolwent Uniwersytetu Cambridge, analityk Fundacji Kaleckiego. Publikował m.in. w „Res Publice Nowej”, „Polska The Times”, „Dzienniku Gazecie Prawnej” i „Dzienniku Opinii”.

Komentarze