Pomysł penalizowania debaty na temat historii i grożenie więzieniem jej uczestnikom przywodzi na myśl najgorsze czasy czerwonego czy brunatnego totalitaryzmu - badacze z Centrum Badań nad Zagładą Żydów przypominają swoje oświadczenie z 2016, kiedy protestowali przeciwko takiej samej ustawie o IPN. Wzywają opozycję do zatrzymania ustawy

„W ubiegły piątek Sejm RP przyjął nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej zmierzającą de facto do ograniczenia swobody wypowiedzi, badań naukowych i penalizacji popularyzacji wyników badań. Przypominamy Oświadczenie Centrum Badań nad Zagładą Żydów, w którym już we wrzeniu 2016 roku wyrażaliśmy nasz sprzeciw wobec tej noweli.

Niestety po półtora roku nasz protest nadal jest aktualny, zaś zapisy ustawy niezmiennie pozostały skandaliczne.

Centrum Badań nad Zagładą Żydów wyraża głębokie zaniepokojenie przyjętym przez rząd na posiedzeniu w dniu 16 sierpnia 2016 roku projektem zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej wprowadzających unormowania prawne, »mające na celu skuteczną ochronę dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej«. Przewidują one karanie grzywną lub karą pozbawienia wolności do 3 lat za »przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne«. Jedynym ograniczeniem woluntaryzmu proponowanych przepisów jest wprowadzona tam formuła »wbrew faktom«.

Proponowana w projekcie formuła »ochrony dobrego imienia« jest na tyle pojemna i nieprecyzyjna, że może być interpretowana w zależności od aktualnych potrzeb ustawodawcy i reprezentujących go organów ścigania. Jest to zagrożenie dla całej przestrzeni życia publicznego i toczącej się debaty o polskiej przeszłości. Wejście w życie proponowanych zapisów dałoby władzom możliwość interweniowania nie tylko w dziedziny takie jak publicystyka, edukacja, upowszechnianie badań naukowych czy szeroko rozumiana popularyzacja wiedzy na temat zachowań Polaków podczas II wojny światowej, lecz również – mimo zastrzeżeń – w domenę twórczości artystycznej oraz suwerenny obszar życia akademickiego i naukowego.

Pomysł penalizowania debaty na temat historii i grożenie więzieniem jej uczestnikom, jeśli odstąpią od zadekretowanej i obowiązującej wykładni przywodzi na myśl najgorsze czasy czerwonego czy brunatnego totalitaryzmu.

Centrum Badań nad Zagładą Żydów wyraża wobec tych wszystkich zagrożeń nie tylko swój najwyższy niepokój, lecz także stanowczy protest. Wzywamy do zaniechania działań prowadzących do destrukcji ładu demokratycznego i kompromitujących Polskę na arenie międzynarodowej. Wzywamy opozycję parlamentarną oraz wszystkie środowiska, w które projektowane zmiany w ustawie o IPN uderzają do przeciwstawienia się jej uchwaleniu przez Sejm.

Członkowie Centrum Badań nad Zagładą Żydów

Barbara Engelking
Jan Grabowski
Agnieszka Haska
Marta Janczewska
Jacek Leociak
Dariusz Libionka
Jakub Petelewicz
Alina Skibińska
Małgorzata Melchior – profesor emeritus
Andrzej Żbikowski – współpracownik Centrum

OKO sprawdza, czy politycy mówią prawdę o historii.
Wesprzyj nas, byśmy mogli działać dalej.

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press