Sklejanie lewicy. Nowacka proponuje zacząć współpracę od ustawy o świeckim państwie i od obrony przyrody
Nowacka
zrzut z Instagramu

Sklejanie lewicy. Nowacka proponuje zacząć współpracę od ustawy o świeckim państwie i od obrony przyrody