„Śmietanka towarzyska” zamiast „Smoleńska”
Grafika: Marta Frej

„Śmietanka towarzyska” zamiast „Smoleńska”