Solidarność z Żydami. W prawdzie, we wzruszeniu, w proteście przeciw ustawie, która zakłamuje Holocaust
Dworzec Gdański 11 marca 2018
fot. OKO

Solidarność z Żydami. W prawdzie, we wzruszeniu, w proteście przeciw ustawie, która zakłamuje Holocaust