0:00
0:00

0:00

Przedmiotem sprostowania jest artykuł Witolda Mrozka, w którym autor opisał 12 września 2018 konflikt w Teatrze im. Jaracza w Olsztynie. Pisał: "Pracownicy zarzucają ustępującemu dyrektorowi Januszowi Kijowskiemu mobbing, a kontrola z urzędu marszałkowskiego wykazała nieprawidłowości przy podpisywaniu umów na duże kwoty. Dyrektor, niegdysiejszy lewicowiec, broni się i pisze wiernopoddańcze apele do ministra kultury Piotra Glińskiego. Ten bierze jego stronę, a w teatrze pojawił się nagle niewidziany od lat drugi związek zawodowy. Rozpisany już konkurs zostaje wstrzymany".

Ostatecznie konkurs na dyrektora olsztyńskiego Teatru odbył się i został rozstrzygnięty, wyniki podano 19 października 2018. Janusz Kijowski w nim nie startował.

Przeczytaj także:

Ministerstwo kultury prostuje tezę o zaangażowaniu ministra Piotra Glińskiego w obronę dyrektora. Oto sprostowanie. Zgodnie z prawem prasowym odpowiedź autora - jutro w OKO.press.

Sprostowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nieprawdziwa jest informacja podana w artykule Witolda Mrozka pt. „Gliński ratuje dyrektora teatru oskarżanego o mobbing”, jakoby Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego bronił byłego dyrektora teatru Janusza Kijowskiego w sporze o olsztyński teatr.

Dyrektor Janusz Kijowski przesłał do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pismo, w którym zgłosił swoje zastrzeżenia co do składu komisji konkursowej mającej wyłonić kandydata na nowego dyrektora teatru. Wskazał, że zabrakło w niej przedstawiciela jednego z dwóch związków zawodowych działających w teatrze.

Na ministrze, który nie ma wpływu na skład komisji ani jej nie powołuje (organem odpowiedzialnym za organizację konkursu jest marszałek województwa warmińsko-mazurskiego) spoczywa obowiązek wyjaśnienia zgłoszonych wątpliwości prawnych związanych z trwającą procedurą.

Anna Pawłowska-Pojawa

Dyrektor Centrum Informacyjnego

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze