1. Nieprawdziwa jest wiadomość opublikowana na portalu internetowym OKO.press w dniu 22.12.2016, w artykule pt. „Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i wielki biznes na długach szpitali”, jakoby program „gwarancja” został wprowadzony przez spółkę Magellan S.A. w odpowiedzi na ustanowienie w 2011 roku stawowego zakazu handlu wierzytelnościami dostawców szpitali przysługującymi wobec tych podmiotów. Produkt ten znalazł się w portfolio Spółki już w 2003 roku, a więc osiem lat przed wejściem w życie zakazu handlu takimi wierzytelnościami.

2. Nieprawda, co podano w artykule pt. „Sędzia Trybunału Konstytucyjnego i wielki biznes na długach szpitali” opublikowanym na portalu OKO.press w dniu 22.12.2016, jakoby spółka Magellan dokonywała doboru kontrahentów – głównie hurtowni farmaceutycznych – w oparciu o kryterium stabilności szpitali będących ich dłużnikami. Oferty kierowane były do dostawców jako takich; sytuacja ich dłużników nie była przedmiotem analizy przed złożeniem oferty.

Magellan S.A.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!