Według Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji" wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Tak wynika z jednego badania IBRiS z 2016 r. - ale inne ośrodki badawcze podają zupełnie inne wyniki


Ustawa całkowicie zakazująca dokonywania aborcji stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. Z badań IBRiS wynika, że aż 58,4 proc. Polaków popiera całkowity zakaz aborcji z zachowaniem możliwości ratowania życia matki.

Komitet "Stop aborcji", Konferencja prasowa "Stop aborcji" - 20/09/2016

fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz. Polacy nie akceptują całkowitego zakazu aborcji.


Przedstawicielki Komitetu „Stop aborcji” podczas konferencji przytaczały badanie ośrodka IBRiS z maja 2016 r. W badaniu zadano pytanie: „Czy popiera Pan(i) całkowity zakaz aborcji, z zachowaniem możliwości ratowania życia matki, jeśli jest zagrożone?”. I rzeczywiście, 58 proc. respondentów odpowiedziało „tak”, a 30 proc. – „nie”.

To badanie to jednak wyjątek. Jeden z najbardziej znanych ośrodków badania opinii publicznej – CBOS – pyta o aborcję od końca lat 80. Faktem jest, że poparcie dla legalizacji aborcji spadło w ciągu ostatnich 20 lat.

zrzut-ekranu-2016-09-21-o-16-33-10
Wyniki badań CBOS w latach 1990-2011

Stanowisko Polaków w sprawie aborcji

Ostatnie badanie CBOS – z kwietnia 2016 r. – pokazuje, że zdecydowana większość badanych popiera możliwość przeprowadzenia aborcji w trzech przypadkach, które dziś są podstawą do legalnej aborcji

Czy aborcja powinna być dopuszczalna, gdy…

  • …ciąża zagraża życiu matki. Tak 84 Nie 8 %
  • …życie dziecka jest zagrożone. Tak 61 % Nie 21 %
  • …ciąża zagraża zdrowiu matki. Tak 76 % Nie 15 %
  • …wiadomo, że dziecko urodzi się z poważnymi wadami. Tak 61 % Nie 23 %
  • …ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa. Tak 73 % Nie 16 %

Wyniki nie sumują się do 100 procent, ponieważ część badanych wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jeszcze bardziej dosadny jest sondaż Millward Brown z kwietnia 2016 r., w którym 29 proc. badanych opowiedziało się za liberalizacją prawa antyaborcyjnego, a jedynie 12 proc. chciało jego zaostrzenia. Większość – 54 proc. – stwierdziła, że nie chce zmiany obecnej ustawy.

Wobec powyższych danych, dostarczonych przez znane i wiarygodne pracownie badawcze, twierdzenie, że „całkowity zakaz aborcji odpowiada na potrzeby społeczne” jest nieuzasadnione.


Abonament na wolność słowa

Przychodzi OKO do lekarza...
Chcesz, byśmy nadal pilnowali zdrowia Polaków?

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Lubisz nas?

Dołącz do społeczności OKO.press