Według Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej "Stop aborcji" wprowadzenie całkowitego zakazu aborcji jest odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczne. Tak wynika z jednego badania IBRiS z 2016 r. - ale inne ośrodki badawcze podają zupełnie inne wyniki


Ustawa całkowicie zakazująca dokonywania aborcji stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne. Z badań IBRiS wynika, że aż 58,4 proc. Polaków popiera całkowity zakaz aborcji z zachowaniem możliwości ratowania życia matki.

, Konferencja prasowa "Stop aborcji" - 20/09/2016

Konferencja prasowa "Stop aborcji"

fot. Maciek Jazwiecki / Agencja Gazeta


raczej fałsz. Raczej fałsz. Polacy nie akceptują całkowitego zakazu aborcji.


Przedstawicielki Komitetu „Stop aborcji” podczas konferencji przytaczały badanie ośrodka IBRiS z maja 2016 r. W badaniu zadano pytanie: „Czy popiera Pan(i) całkowity zakaz aborcji, z zachowaniem możliwości ratowania życia matki, jeśli jest zagrożone?”. I rzeczywiście, 58 proc. respondentów odpowiedziało „tak”, a 30 proc. – „nie”.

To badanie to jednak wyjątek. Jeden z najbardziej znanych ośrodków badania opinii publicznej – CBOS – pyta o aborcję od końca lat 80. Faktem jest, że poparcie dla legalizacji aborcji spadło w ciągu ostatnich 20 lat.

zrzut-ekranu-2016-09-21-o-16-33-10
Wyniki badań CBOS w latach 1990-2011

Stanowisko Polaków w sprawie aborcji

Ostatnie badanie CBOS – z kwietnia 2016 r. – pokazuje, że zdecydowana większość badanych popiera możliwość przeprowadzenia aborcji w trzech przypadkach, które dziś są podstawą do legalnej aborcji

Czy aborcja powinna być dopuszczalna, gdy…

  • …ciąża zagraża życiu matki. Tak 84 Nie 8 %
  • …życie dziecka jest zagrożone. Tak 61 % Nie 21 %
  • …ciąża zagraża zdrowiu matki. Tak 76 % Nie 15 %
  • …wiadomo, że dziecko urodzi się z poważnymi wadami. Tak 61 % Nie 23 %
  • …ciąża jest wynikiem gwałtu, kazirodztwa. Tak 73 % Nie 16 %

Wyniki nie sumują się do 100 procent, ponieważ część badanych wybrała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jeszcze bardziej dosadny jest sondaż Millward Brown z kwietnia 2016 r., w którym 29 proc. badanych opowiedziało się za liberalizacją prawa antyaborcyjnego, a jedynie 12 proc. chciało jego zaostrzenia. Większość – 54 proc. – stwierdziła, że nie chce zmiany obecnej ustawy.

Wobec powyższych danych, dostarczonych przez znane i wiarygodne pracownie badawcze, twierdzenie, że „całkowity zakaz aborcji odpowiada na potrzeby społeczne” jest nieuzasadnione.


OKO na koronawirusa: prognozy, raporty, porady.
Wesprzyj nas. Też chcemy przetrwać.

Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.


Twoje OKO

Specjalne teksty. Niepublikowane taśmy. Poufne wiadomości. Za darmo. Na zawsze.

Załóż konto. Otwórz OKO!