0:00
0:00

0:00

Studiujesz prawo w Polsce lub innym kraju Unii Europejskiej? Uważasz, że praworządność jest ważną wartością i chcesz się dowiedzieć, co dokładnie znaczy, jak wcielać ją w życie i bronić, gdy jest atakowana? Do 1 stycznia 2023 roku zgłoś się do Akademii Praworządności Our Rule of Law.

To oddolna inicjatywa czterech studentek prawa na Uniwersytecie w Groningen, które przy wsparciu ekspertek i ekspertów z najlepszych uniwersytetów, think tanków, organizacji społecznych i mediów, chcą stworzyć przestrzeń do spotkania i rozwijania kompetencji przez młodych ludzi.

Na czym to polega?

Od stycznia do marca 2023 roku w grupie rówieśników z całej Europy będziesz pracować zdalnie nad projektem pod okiem mentorek i mentorów. 16 i 17 marca 2023 roku na konferencji w Brukseli przedstawicie wyniki swojej pracy. Spotkacie się z uczestnikami, organizatorkami, mentorkami i mentorami oraz europejskimi decydentami.

Do wyboru są ścieżki tematyczne:

 • niezawisłość sędziowska (mentorzy: prof. Laurent Pech, dziekan UCD Sutherland School of Law i sędzia Filipe César Marques, przewodniczący europejskiego stowarzyszenia sędziów MEDEL);
 • prawne metody ochrony praworządności (mentorzy: prof. Petra Bárd z Uniwersytetu Radboud i prof. Daniel Sarmiento z Uniwersytetu Complutense Madrycie i portalu EU Law Live);
 • polityczne metody ochrony praworządności (mentorzy: prof. Marlene Wind z Uniwersytetu w Kopenhadze i prof. Jan Wouters z Uniwersytetu w Lejdzie);
 • wolność mediów (dr Evangelia Psychogiopoulou z Hellenic Foundation for European and Foreign Policy ELIAMEP i dr Anna Wójcik z Polskiej Akademii Nauk i Archiwum Osiatyńskiego/OKO.press);
 • wolność nauki (mentorki: prof. Gráinne de Búrca z New York University School of Law i dr Vasiliki Kosta z Uniwersytetu w Lejdzie);
 • europejskie partie i ugrupowania polityczne (mentorzy: dr Wouter Wolfs z Uniwersytetu w Lejdzie i Aleksejs Dimitrovs, doradca prawny ugrupowania Zieloni-Wolny Sojusz Europejski w Parlamencie Europejskim);
 • ochrona demokracji w państwach Unii Europejskiej (mentorzy: prof. Sébastien Platon z Uniwersytetu w Bordeaux i dr Cassandra Emmons z International Foundation for Electoral Systems IFES);
 • ochrona budżetu Unii Europejskiej i funduszy odbudowy (mentorzy: dr Matteo Bonelli z Uniwersytetu Maastricht i dr Thu Nguyen z Jacques Delors Centre w Berlinie);
 • ochrona niezależności organizacji społeczeństwa obywatelskiego (mentorki: Márta Pardavi, współprzewodnicząca Węgierskiego Komitetu Helsińskiego oraz dr Joelle Grogan z think tanku UK in a Changing Europe przy King's College w Londynie);
 • problem niewykonywania wyroków europejskich trybunałów (dr Barbara Grabowska-Moroz z Instytutu Demokracji Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego i Jakub Jaraczewski z Democracy Reporting International);
 • opinie prawne przyjaciela sądu, czyli amicus curiae, składane przez the Good Lobby Profs, sieć prawników i prawniczek broniących praworządności (prof. Alberto Alemanno z HEC École des hautes études commerciales de Paris i dr Jasper Krommendijk z Uniwersytetu Radboud).

Wykłady:

 • "The importance of the Council of Europe for defending the rule of law in Europe" - Hanneke Palm;
 • "The EU's approach to rule of law protection: - prof. Dan Kelemen, Rutgers University;
 • "How to lobby for defending the rule of law in Europe" - prof. Alberto Alemanno, HEC Paris i the Good Lobby Profs.

Kto może wziąć udział w Akademii?

Studentki i studenci prawa lub kierunków pokrewnych, np. europeistyki, studiów licencjackich lub jednolitych magisterskich (jak w Polsce). Zakwalifikowane zostaną 44 osoby.

Przy wyborze uczestniczek i uczestników będą brane pod uwagę

 • motywacja do wzięcia udziału w programie;
 • wykazanie zainteresowania kryzysem praworządności w Unii Europejskiej;
 • intelektualny rygor i myślenie krytyczne, wykazane poprzez wyniki w nauce lub w inny sposób;
 • umiejętność pracy w zespole i zdolności komunikacyjne;
 • reprezentacja wszystkich państw członkowskich UE.

Językiem roboczym Akademii jest angielski.

Wymagana jest znajomość angielskiego na poziomie, który umożliwi efektywną pracę w grupie i przygotowanie pracy pisemnej.

Koszty

Udział w Akademii jest bezpłatny. Pokrywane są koszty podróży (do 150 euro) i zakwaterowanie w Brukseli 16-17 marca 2023 roku.

Mentorzy pracują pro bono.

Kto za tym stoi

Our Rule of Law, czyli "Nasza praworządność" to projekt prowadzony przez cztery studentki prawa: Elenę Amiranashvili, Teklę Emborg, Zuzannę Ubę i Annę Walczak pod opieką profesora Johna Morijna.

W 2021 roku na Uniwersytecie w Groningen w Holandii zorganizowały festiwal edukujący o ataku na praworządność w Polsce i odpowiedziach społeczeństwa obywatelskiego.

Na festiwal zaprosiły sędziów, prawników, akademików i dziennikarzy z Polski. Głos zabrali sędziowie Igor Tuleya oraz Dariusz Mazur ze stowarzyszenia sędziów Themis, adwokaci Paulina Kieszkowska-Knapik i Michał Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy, profesorowie Adam Bodnar i Wojciech Sadurski. OKO.press i Archiwum Osiatyńskiego reprezentowali Mariusz Jałoszewski i Anna Wójcik.

Przeczytaj także:

Festiwal okazał się sukcesem. Teraz jego organizatorki chcą pójść o krok dalej i stworzyć europejską społeczność studentek i studentów prawa, którzy będą się uczyć od ekspertek i ekspertów, co praworządność znaczy w teorii i praktyce, jak wcielać ją w życie i jej bronić.

Akademia "Nasza praworządność" opiera się na trzech filarach:

Przekonaniu, że "demokracja jest tego warta". Chęci życia w demokratycznym społeczeństwie, w którym szanowane są zdania i prawa mniejszości, gdzie respektowana jest praworządność i trójpodział władzy oraz gdzie są dobre warunki do rozwoju aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Podejmowaniu działań. Przekonaniu, że warto brać sprawy w swoje ręce i działać, aby przeciwdziałać kryzysowi demokracji, z którym mierzy się dziś Polska, ale także inne państwa Unii Europejskiej, a nawet i sama Unia.

Dewizie "dla studentów, przez studentów". Chodzi o stworzenie formatu, w którym młodzi ludzie z całej Europy będą mogli lepiej poznawać znaczenie wartości, na których opierają się demokracje, a także dzielić się wiedzą i doświadczeniami, uczyć od siebie nawzajem.

Dowiedz się więcej na Twitterze.

Inicjatywę wspierają: Uniwersytet Maastricht - Campus w Brukseli, Uniwersytet Radboud, Meijers Committeee (niezależna grupa badaczy i badaczek promująca praworządność w UE).

Na zdjęciu od lewej: Anna Walczak, Tekla Emborg, prof. John Morijn, Elena Amiranashvili, Zuzanna Uba

;
Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze