Suski naruszył godność kobiet. "Nie jest Pan godzien reprezentować nikogo poza sobą"
Marek Suski

Suski naruszył godność kobiet. „Nie jest Pan godzien reprezentować nikogo poza sobą”