0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Małgorzata KowalMałgorzata Kowal

8 stycznia 2022 na Łyścu w Świętokrzyskim Parku Narodowym miał miejsce happening artystyczno-przyrodniczy „Świętej Pamięci Natura”. Wydarzenie było „artystycznym, filozoficznym i emocjonalnym wezwaniem premiera polskiego rządu do okazania łaski polskiemu systemowi ochrony przyrody”.

+ 5

„Po tym, jak wykorzystaliśmy wszelkie dozwolone prawem metody i po tym, jak zostały one zlekceważone przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, po tym, jak użyliśmy języka prawa, nauki, petycji, apeli, listów i protestów, pozostał nam już tylko jeden język wspólny wszystkim. Przemówiliśmy do premiera Mateusza Morawieckiego językiem piękna, smutku, żalu, wrażliwości i żałoby oraz niezgody” – mówi OKO.press Łukasz Misiuna, Prezes Stowarzyszenia Psychoedukacyjno-Przyrodniczego MOST z Kielc, które zajmujące się sprawą od kwietnia 2019 roku.

„Nie godzimy się na łamanie prawa przez urzędników. Godzimy się na łamanie drzew przez wiatr. Nie godzimy się na nielegalne zmienianie granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Godzimy się na legalną obecność całego Łyśca z jego Przyrodą i Historią w granicach Świętokrzyskiego Parku Narodowego”.

Zakonnicy chcą fragmentu parku

Przypomnijmy, od kwietnia 2019 roku trwają rządowe prace zmierzające do usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego, niewielkiego fragmentu w szczytowej partii Łyśca. Kolejni ministrowie środowiska, a obecnie klimatu i środowiska (Henryk Kowalczyk, Michał Woś, Michał Kurtyka, Anna Moskwa) forsują tezę , że 1,35 ha na Łyścu wraz z fragmentem zabytkowej zabudowy klasztornej utraciły swoje wartości przyrodnicze i kulturowe. Obrońcy granic ŚPN wskazują, że jest ona całkowicie fałszywa.

10 grudnia 2021 Rada Ministrów przyjęła projekt w sprawie usunięcia z granic Świętokrzyskiego Parku Narodowego enklawy o powierzchni 1,35 ha na Łyścu. Rządowe Centrum Legislacyjne poinformowało o tym na swoich stronach 13 grudnia. Dokument wejdzie w życie 14 dni po podpisaniu przez premiera Mateusza Morawieckiego.

Prawo do zakupu terenu po preferencyjnej cenie mają zakonnicy klasztoru na Świętym Krzyżu, którzy przyznali, że teren jest im on potrzebny do budowy centrum turystyczno-pielgrzymkowego. Rzecznik Oblatów w oficjalnej wypowiedzi stwierdził, że zakonnicy na Łyścu nie mają gdzie przyjąć gości na kawę. O sprawie granic ŚPN pisaliśmy w OKO.press wielokrotnie:

Przeczytaj także:

18 stycznia protest w Warszawie

Aktywiści apelują do premiera Mateusza Morawieckiego o niepodpisywanie projektu rozporządzenia RD 162 zmieniającego granice Świętokrzyskiego Parku Narodowego. We wtorek 18.01.2022 organizują wydarzenie w Warszawie, pójdą tym razem spod Sejmu do Kancelarii Premiera.

Misiuna: „Zaniesiemy mu Lament Świętokrzyski w nadziei, że zatrzyma dekapitację polskiego systemu ochrony przyrody. Kilkudziesięciu artystów zajmie stanowisko w sprawie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Będzie to stanowisko nieprzejednane, poetyckie, filozoficzne i ostateczne”.

Jak mówią organizatorzy, wydarzenie ma charakter pokojowy i nie jest związane z żadnym ruchem politycznym ani religijnym.

Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Społeczno-Przyrodnicze MOST, współorganizatorami są: Wachlarze Bojowe, Instytut Dobrej Śmierci, Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze, Fota4Climate, Stowarzyszenie Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Extinction Rebellion Polska, Extinction Rebellion Warszawa, Lasy i Obywatele, Miasto Jest Nasze, Fundacja Las Naturalny, Fundacja Aquila, Greenpeace Polska, Warszawski Ruch Antyłowiecki.

Zdjęcia z wydarzenia na Łyścu: Małgorzata Kowal

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze