System ochrony zdrowia do remontu. Za dużo na szpitale, za mało na ambulatoria i leki. Składka powinna wzrosnąć do 11 proc.
Izba przyjec w Juraszu
Fot. Tymon Markowski / Agencja Gazeta

System ochrony zdrowia do remontu. Za dużo na szpitale, za mało na ambulatoria i leki. Składka powinna wzrosnąć do 11 proc.