0:000:00

0:00

Prawa autorskie: Marek Podmokły / Agencja GazetaMarek Podmokły / Age...

Zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez Marka Kuchcińskiego złożyli posłowie Ryszard Petru (.N), Cezary Tomczyk (PO) i Krzysztof Brejza (PO), Fundacja Akcja Demokracja, Stowarzyszenie "My, naród" i jedna osoba prywatna - poinformował OKO.press rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Nowoczesna swój wniosek przygotowała już w sobotę 17 grudnia.

Przeczytaj także:

Zgłaszający powołują się na trzy artykuły Kodeksu Karnego, dwa artykuły z ustawy Prawo prasowe i jeden artykuł ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Jednym ze zgłaszających jest Fundacja Akcja Demokracja, która zawiadomienie oparła na analizie opublikowanej przez OKO.press 17 grudnia. Apel do prokuratury o wszczęcie śledztwa w tej sprawie podpisało już ponad 20 tys. osób (wciąż można złożyć podpis tutaj).

Kodeks Karny

„Art. 231.1. Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

Art. 270.1. Kto w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

„Art. 271.1. Funkcjonariusz publiczny lub inna osoba uprawniona do wystawienia dokumentu, która poświadcza w nim nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Prawo prasowe

"Art. 43. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej w celu zmuszenia dziennikarza do opublikowania lub zaniechania opublikowania materiału prasowego albo do podjęcia lub zaniechania interwencji prasowej – podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

"Art.44.1. Kto utrudnia lub tłumi krytykę prasowa – podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności".

Ustawa o dostępie do informacji publicznej

"Art. 23. Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

30 grudnia 2016 prokuratura nas poinformowała, że wciąż nie ma decyzji o wszczęciu (lub nie) postępowania karnego w tej sprawie.

Natomiast już 20 grudnia, cztery dni po wydarzeniach w Sejmie, wszczęto śledztwo w sprawie stosowania przemocy i wywierania wpływu na czynności urzędowe posłów w związku z "uniemożliwieniem im poruszania się po terenie Sejmu i jego opuszczenia" z art. 191 § 1 kk i z art. 224 § 1 kk.

;

Udostępnij:

Daniel Flis

Dziennikarz OKO.press. Absolwent filozofii UW i Polskiej Szkoły Reportażu. Wcześniej pisał dla "Gazety Wyborczej". Był nominowany do nagród dziennikarskich.

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze