Szkolna opieka medyczna? Brakuje pielęgniarek i gabinetów. Nic nie pomogły dentobusy [raport NIK]
Pielegniarka szkolna
fot. ARKADIUSZ WOJTASIEWICZ/Agencja Gazeta

Szkolna opieka medyczna? Brakuje pielęgniarek i gabinetów. Nic nie pomogły dentobusy [raport NIK]