Szydło: rząd uporządkuje sferę organizacji pozarządowych. Kronika Skórzyńskiego (19-25 listopada 2016) 
Beata-Szydlo
Fot. Marek Podmokły / Agencja Gazeta

Szydło: rząd uporządkuje sferę organizacji pozarządowych. Kronika Skórzyńskiego (19-25 listopada 2016)