Andrzej Szweda-Lewandowski


„Gospodarka żubrami jest prowadzona racjonalnie”, by nie było ich za dużo. Sejm nie zatrzyma ich zabijania

"Nie jest możliwy ciągły wzrost populacji żubrów w Polsce. Konieczne jest zarządzanie tą populacją, w tym jej liczebnością” – mówił Andrzej Szweda-Lewandowski, Główny Konserwator Przyrody do posłów z komisji środowiska. "Czy cała ta prezentacja, to nie jest próba wymuszenia zgody na jeszcze większy odstrzał żubrów?" - pytał poseł PO Paweł Suski.