geriatria


Radziwiłł: oddziały geriatryczne dla seniorów 60+ niepotrzebne. Niech idą do lekarzy rodzinnych

Jedyny w Polsce specjalistyczny szpital geriatryczny w Katowicach ostatecznie znalazł się w sieci szpitali. Ale polityka ministra Radziwiłła jest taka, by leczenie starszych pacjentów "odbywało się w ambulatorium", a "geriatrzy byli konsultantami lekarzy opieki podstawowej". Funkcjonowanie oddziałów geriatrycznych jest zagrożone