Gowin Szewc
Prawda czy fałsz

Gowin szyje sędziom buty