Tajny wybór. Nie zobaczymy, czy nowa KRS zadaje kandydatom PiS na sędziów Sądu Najwyższego trudne pytania
krs-24

Tajny wybór. Nie zobaczymy, czy nowa KRS zadaje kandydatom PiS na sędziów Sądu Najwyższego trudne pytania