Trzy tony między szczękami. Prawda czy fałsz?
Pitbull
fot. Hugo A. Quintero G. / Flickr / CC 2.0

Trzy tony między szczękami. Prawda czy fałsz?