0:00
0:00

0:00

Ten sam TK, kiedy był pomysł odebrania uprawnień emerytalnych esbekom, powiedział: „Nie, prawa nabyte, w związku z tym to jest niekonstytucyjne. Nie możemy odebrać esbekom i ubekom uprawnień emerytalnych".

Poranek TOK FM, rozmowa z Piotrem Kraśko,11 maja 2016

Sprawdziliśmy

Fałsz - było dokładnie na odwrót

Parlament nigdy nie uchwalił ustawy o odebraniu byłym funkcjonariuszom całych emerytur. Trybunał nie mógł więc wydać orzeczenia w tej sprawie. I nie wydał.

Rozumiane dosłownie twierdzenie Żalka (PiS) jest zatem całkowicie fałszywe.

A jeśli poseł miał na myśli odebranie „wysokich” emerytur? „Oko” sprawdziło i tę wersję. Byłym funkcjonariuszom parlament obniżył emerytury ustawą z 23 stycznia 2009 r. Dotyczyła członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa Polski Ludowej - Urzędu Bezpieczeństwa, Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Wojskowej Służby Wojskowej, Informacji Wojskowej, Akademii Spraw Wewnętrznych itp. Ustawę przyjętą przez większość PO-PSL zaskarżyla grupa posłów SLD.

W wyroku (sygn. akt K 6/09) z 24 lutego 2010 r. TK stwierdził, że obniżenie emerytur byłym pracownikom służb wewnętrznych PRL jest zgodne z konstytucją. „Wnioskodawcy nie przedstawili merytorycznych argumentów na dowód, że cała ustawa dezubekizacyjna jest sprzeczna z konstytucją” ‒ powiedział sędzia Andrzej Rzepliński ogłaszając wyrok.

W uzasadnieniu większość sędziów TK stwierdziła, że „Obniżenie świadczeń emerytalnych członkom WRON oraz funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa Polski Ludowej znajduje podstawy aksjologiczne w preambule konstytucji, licznych aktach prawa międzynarodowego oraz orzecznictwie polskim i międzynarodowym. Ustawa jest wyrazem jednoznacznie negatywnej oceny przez prawodawcę reżimu komunistycznego”.

;

Udostępnij:

Filip Konopczyński

Zajmuje się w regulacjami sztucznej inteligencji, analizami polityk cyfrowych oraz badaniami biznesowego i społecznego wykorzystania nowych technologii. Współzałożyciel Fundacji Kaleckiego, pracował w IDEAS NCBR, NASK, OKO.press, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Publikował m.in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Wyborczej, Polityce, Krytyce Politycznej, Przekroju, Kulturze Liberalnej, Newsweeku czy Visegrad Insight. Prawnik i kulturoznawca, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego.

Komentarze