Czy Trybunał bronił SB-ków?
Czesław Kiszczak
FOT. FILIP KLIMASZEWSKI / AGENCJA GAZETA

Czy Trybunał bronił SB-ków?