Trybunał w Strasburgu oceni praktyki polskiej policji wobec demonstrantów
Protestujący siedzą na jezdni Krakowskiego Przedmieścia z białymi różami w rękach
Fot. Ewa Siedlecka

Trybunał w Strasburgu oceni praktyki polskiej policji wobec demonstrantów