0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Bartosz Banka / Agencja GazetaBartosz Banka / Agen...

"Od upadku komunizmu w 1989 roku Polska była jednym z pionierów demokratycznych przemian w Europie Środkowej i Wschodniej. Zwieńczeniem tych przemian było nasze członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Polska i jej obywatele sercem i rozumem budowali podwaliny demokratycznego państwa prawa będącego jedną z podstawowych wartości zjednoczonej, wolnej i demokratycznej Europy.

3 lipca w Polsce wejdzie w życie ustawa o Sądzie Najwyższym, która ostatecznie zniesie w Polsce zasadę trójpodziału władzy i istotę demokratycznego państwa prawa. Zasadę, która stanowi tożsamość Unii Europejskiej jako instytucji oraz idei zjednoczonych państw.

Mechanizmy obrony państwa prawa w Polsce okazały się zbyt słabe.

Pomimo silnego oporu i głośnego sprzeciwu wydobywającego się z głębi społeczeństwa obywatelskiego partia rządząca kończy dzieło demontażu systemu trójpodziału władz, łamiąc wprost zapisy polskiej konstytucji.

Będąc obywatelami Polski, czujemy się również obywatelami Europy, dlatego świadomi znaczenia wolnej, demokratycznej i praworządnej Polski w Unii Europejskiej, apelujemy do Komisji Europejskiej oraz do Rady Unii Europejskiej o pozostanie wiernymi podstawowym wartościom zapisanym w artykule 2 traktatu o Unii Europejskiej.

Nie tracimy nadziei, że władze RP i większość parlamentarna wykażą gotowość do uczciwego dialogu z instytucjami UE i zmienią swoją, naruszającą nasze wspólne europejskie wartości, politykę.

Ostatnią instancją, która może obronić polską praworządność, jest Unia Europejska.

Nie będzie demokratycznej Polski bez państwa prawa. Nie będzie Europy bez wartości. Nie będzie wolności bez praworządności".

Podpisali:

Lech Wałęsa, prezydent RP w latach 1990-95, laureat Pokojowej Nagrody Nobla, pierwszy przywódca "Solidarności" Aleksander Kwaśniewski, prezydent RP w latach 1995-2000, 2000-05 Bronisław Komorowski, prezydent RP w latach 2010-15 Włodzimierz Cimoszewicz, premier RP w latach 1996-97, minister spraw zagranicznych w latach 2001-05 Leszek Miller, premier RP w latach 2001-04 Marek Belka, premier RP w latach 2004-05 Kazimierz Marcinkiewicz, premier RP w latach 2005-06 Andrzej Olechowski, minister spraw zagranicznych RP w latach 1993-95 Dariusz Rosati, minister spraw zagranicznych RP w latach 1995-97 Adam Rotfeld, minister spraw zagranicznych w roku 2005 Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych w latach 2007-14 Władysław Frasyniuk, przywódca podziemnej "Solidarności", więzień polityczny w latach 1982-86 Bogdan Lis, przywódca podziemnej "Solidarności", więzień polityczny w latach 1984-86 Zbigniew Bujak, przywódca podziemnej "Solidarności", więzień polityczny aresztowany w 1986 roku

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze