0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Dominik Sadowski / Agencja GazetaDominik Sadowski / A...

Inne kraje, biorąc pod uwagę liczbę ich ludności, też przyjęły wielu uchodźców. Niemcy nie zostały pozostawione same sobie i nie powinny udawać męczennika.
Prawda. Niemcy nie są męczennikiem Europy.
Bild,12 czerwca 2016
W wypowiedzi dla niemieckiego tabloidu „Bild” Donald Tusk mówił o przyjmowaniu uchodźców.

„Oko” sprawdzi dwie statystyki:

 • liczbę osób, które przybyły do danego kraju i ubiegają się w nim o ochronę międzynarodową;
 • liczbę wydanych przez administrację danego kraju decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy lub ochrony subsydiarnej (także dającej prawo zamieszkania).

Pierwsza z tych liczb obrazuje skalę doraźnej pomocy dla ubiegających się o ochronę międzynarodową (zorganizowanie obozów przejściowych, przygotowania do przeniesienia uchodźcy do innego miejsca/kraju). Druga odnosi się do długoterminowego wsparcia związanego z udzieleniem ochrony międzynarodowej.

Ochrona przyznawana jest zazwyczaj w trzech formach: statusu uchodźcy (najczęściej), a także tzw. ochrony subsydiarnej (dodatkowej) i zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

 1. Wnioski o ochronę międzynarodową

Według Eurostatu w 2015 roku w krajach UE złożono 1 321 600 nowych wniosków, z tego:

 • w Niemczech 476,510
 • na Węgrzech 177,135
 • w Szwecji 162,450
 • w Austrii 88,160
 • we Włoszech 84,085
 • we Francji 75,750
 • w Polsce 12,190 wniosków.

Te dane potwierdzają powszechne wrażenie, że Niemcy są krajem najbardziej otwartym na uchodźców.

Gdy jednak zestawić liczbę wniosków z ludnością danego kraju, Niemcy spadają na czwarte miejsce:

 • Węgry: 17 892 wniosków na 1 milion mieszkańców
 • Szwecja: 16 921
 • Austria: 11 020
 • Niemcy: 5 912
 • Włochy: 1 406
 • Francja: 1 147
 • Polska: 316

Jak widać, doraźnej pomocy uchodźcom udzielają relatywnie częściej Węgry i Austria (kraje położone na uchodźczym szlaku), a także przyjazna uchodźcom Szwecja.

 1. Decyzje o przyznaniu ochrony

W 2015 r. według innych danych Eurostatu państwa UE udzieliły ochrony 307 620 osobom. Najwięcej pozytywnych decyzji wydały – ponownie – Niemcy z ogromną przewagą nad innymi:

 • Niemcy 140 910
 • Szwecja 32 215
 • Włochy 29 600
 • Francja 26 015
 • Austria 17 800
 • Polska 557
 • Węgry 505

Węgry uzyskały tak niski wynik – mimo ogromnej liczby wniosków – bo osoby składające podanie na ogół od razu wyjeżdżają z Węgier i procedura zostaje umorzona.

Jak wyglądają proporcje w stosunku do liczby mieszkańców? „Oko” policzyło. Niemcy z pierwszego miejsca znowu spadają na czwarte:

 • Szwecja 3 355 pozytywnych decyzji na milion mieszkańców
 • Austria 1 880
 • Dania 1 772
 • Niemcy 1 748
 • Włochy 495
 • Francja 313
 • Węgry 51
 • Polska 17

Niemcy to największy kraj Unii Europejskiej, który w wartościach bezwzględnych przyjął najwięcej wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej i przyznały ją największej liczbie osób. Kraje takie jak Szwecja (a także Austria i Dania) przyjęły ich dużo mniej, ale jako mniejsze narody, dźwigają proporcjonalnie większy ciężar kryzysu uchodźczego.

Tusk miał rację – Niemcy przodują w liczbach bezwzględnych, ale ich obciążenia nie są największe.

;

Udostępnij:

Anna Piekutowska

Dziennikarka radiowa, socjolożka, publikowała m.in. w Krytyce Politycznej, Tygodniku Powszechnym i Oko.press. W Radiu TOK FM prowadzi „Niedzielny Poranek", „Biuletyn Rewolucyjny” i „Szkoda czasu na złe seriale”

Komentarze