Rezolucja Parlamentu UE w sprawie Polski: "wzywamy Radę do natychmiastowego działania"
ue-par

Rezolucja Parlamentu UE w sprawie Polski: „wzywamy Radę do natychmiastowego działania”