Oddał dziecku kamizelkę kuloodporną, zginął od strzału w plecy
Panorama miasta, dymy nad domami
fot. autora

[UKRAIŃSKI DZIENNIK] Oddał dziecku kamizelkę kuloodporną, zginął od strzału w plecy