0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Agnieszka Sadowska / Agencja Wyborcza.plAgnieszka Sadowska /...

"Dbając o przestrzeganie zasad rzetelności naukowej i uwzględniając płynące ze środowiska akademickiego głosy, Komitet Organizacyjny konferencji oraz dziekani: Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych oraz Wydziału Prawa podjęli decyzję o jej przełożeniu.

Formuła konferencji zostanie poddana analizie. Wszystkich zainteresowanych udziałem w tej inicjatywie naukowej zapraszamy do śledzenia informacji o nowym terminie tego wydarzenia" - czytamy w oświadczeniu dr hab. Tomasz Mojsik, dziekana Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych i prof. dr hab. Mariusz Popławski, dziekana Wydziału Prawa.

Pismo OKO.press otrzymało od rzeczniczki prasowej uczelni, którą zapytaliśmy o losy konferencji po liście naukowców.

Sprzeciw naukowców

List, który opublikowaliśmy 12 października, podpisało ponad 350 osób, w tym: prof. Monika Płatek, prof. Joanna Tokarska-Bakir, prof. Irena Grudzińska-Gross, prof. Jacek Leociak, prof. Dariusz Stola, prof. Barbara Engelking, prof. Andrzej Leder, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias.

Cały apel i podpisy znajdziesz tutaj:

Przeczytaj także:

List był reakcją na zapowiedzianą na koniec października konferencję „Kryzys migracyjny na granicy z Białorusią w ujęciu interdyscyplinarnym”, którą razem z Uniwersytetem w Białymstoku współorganizuje Straż Graniczna i Lasy Państwowe.

"Wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec legitymizowania przez Uniwersytet w Białymstoku niehumanitarnych i niezgodnych z prawem działań Straży Granicznej oraz wobec wykorzystywania naukowych przestrzeni dyskusji, jaką powinna być konferencja naukowa, do budowania społecznego przyzwolenia na przemoc, dehumanizację i łamanie prawa”.

Akademicy i Akademiczki przypomnieli także, że 3 października podczas inauguracji roku akademickiego wykład wygłosił gen. bryg. Straży Granicznej Andrzej Jakubaszek, który będzie także wykładowcą uczelni w tym roku:

„Powierzenie przez władze Uniwersytetu w Białymstoku wygłoszenia wykładu inaugurującego rok akademicki na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych mgr. Andrzejowi Jakubaszkowi, komendantowi Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, a także zatrudnienie go na uczelni w roli wykładowcy, powodują, że za uzasadnioną uznajemy obawę, że władze Uniwersytetu w Białymstoku de facto realizują celową strategię publicznego normalizowania przemocy, naruszeń i łamania prawa przez funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykorzystując w tym celu autorytet akademii”.

Inicjatorem apelu jest sieć badawcza "Badaczki i Badacze na Granicy"*.

Badaczki i Badacze na Granicy (BBnG) są międzyuczelnianą, interdyscyplinarną i oddolnie zorganizowaną siecią badawczą, powstałą w reakcji na trwający kryzys humanitarny. Nieformalny projekt zmobilizował i połączył naukowczynie i naukowców z różnych ośrodków badawczych w Polsce i poza jej granicami, reprezentujących różnorodne dyscypliny, dziedziny i zainteresowania naukowe takie jak: kulturoznawstwo, socjolingwistyka, nauki o migracjach, nauki o bezpieczeństwie, nauki społeczne, orientalistyka oraz studia nad Zagładą. Sieć łączy w tym momencie kilkadziesiąt osób.

Strona internetowa: http://www.bbng.org

Wykład gen. Jakubaszka

3 października 2022 gen. bryg. Straży Granicznej Andrzej Jakubaszek wygłosił wykład inauguracyjny na rozpoczęcie roku akademickiego na Uniwersytecie w Białymstoku. Zaprosił go dziekan Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych prof. Tomasz Mojsik.

Jako pierwsza napisała o tym białostocka „Gazeta Wyborcza”, której dziekan tak tłumaczył swoją decyzję: „Biorę pod uwagę, że wykład jest kontrowersyjny, i spróbuję wyprowadzić kwestię granicy na trochę szerszy poziom, pokazując przyszłym studentom, że nie boimy się trudnych dyskusji. Problem granic jest ważny, dajemy głos panu generałowi, dalsza dyskusja będzie się toczyć: pani może skrytykować, połowa sali może wyjść”.

Podczas wystąpienia gen. Jakubaszka na salę weszło siedmioro aktywistów z transparentami z napisami m.in. „Pushbacki są nielegalne” i uklękło pod katedrą.

W OKO.press publikowaliśmy polemikę z tezami gen Jakubaszka autorstwa Kamili Fiałkowskiej, badaczki z Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego i członkini zespołu badawczego „Badacze i badaczki na granicy”:

;

Udostępnij:

Magdalena Chrzczonowicz

Wicenaczelna OKO.press, redaktorka, dziennikarka. W OKO.press od początku, pisze o prawach człowieka (osoby LGBTQIA, osoby uchodźcze), prawach kobiet, Kościele katolickim i polityce. Wcześniej przez 15 lat pracowała w organizacjach poarządowych (Humanity in Action Polska, Centrum Edukacji Obywatelskiej, Amnesty International) przy projektach społecznych i badawczych, prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/edukatorek, realizowała badania terenowe. Publikowała w Res Publice Nowej. Skończyła Instytut Stosowanych Nauk Społecznych na UW ze specjalizacją Antropologia Społeczna.

Komentarze