0:00
0:00

0:00

„Rzecznicy się zmieniają, ale nasze prawa pozostają niezmienne. Ostatnie miesiące pokazały nam, jak ważnym urzędem jest Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, ale też udowodniły, jak ważne jest, żebyśmy sami doglądali czy prawa, które nam przysługują, są przestrzegane” – wyjaśnia kilkadziesiąt organizacji i inicjatyw społecznych.

+ 7

Zachęcają: znajdź swoje miejsce na mapie i wrzuć tam transparent.

Akcję „Wszyscy jesteśmy rzecznikami” wspierają:

 • Akcja Demokracja
 • Centrum Edukacji Obywatelskiej
 • Fundacja Aktywności Lokalnej
 • Fundacja Autonomia
 • Fundacja Bęc Zmiana
 • Fundacja Centrum Cyfrowe
 • Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 • Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundacja Edukacji Prawnej IUSTITIA
 • Fundacja ePaństwo
 • Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju
 • Fundacja Greenpeace Polska
 • Fundacja im. Stefana Batorego
 • Fundacja Instytut Badań i Rozwoju Lokalnego
 • Fundacja Kultura Liberalna (Kultura Liberalna)
 • Fundacja Liberté!
 • Fundacja Ośrodek Kontroli Obywatelskiej OKO (OKO.press)
 • Fundacja Panoptykon
 • Fundacja Pole Dialogu
 • Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 • Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 • Fundacja Stocznia
 • Fundacja Szkoła z Klasą
 • Fundacja Stabilo
 • Fundacja Wolne Sądy
 • Fundacja WWF Polska
 • Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych
 • Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Fundacja dla Polski.
 • Helsinska Fundacja Praw Człowieka
 • Instytut Prawa i Społeczeństwa
 • Instytut Spraw Publicznych
 • Komitet Obrony Demokracji
 • Kongres Ruchów Miejskich
 • Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ
 • Polska Fundacja im. Roberta Schumana
 • Polskie Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Szczecinie
 • Regionalne Centrum Wolontariatu w Kielcach
 • Sieć Obywatelska Watchdog Polska
 • Stowarzyszenie Amnesty International
 • Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
 • Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego (Krytyka Polityczna)
 • Stowarzyszenie Inicjatywa Dąbrowska
 • Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
 • Stowarzyszenie Klon/Jawor
 • Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
 • Stowarzyszenie Otwarty Śląsk
 • Stowarzyszenie Ruch Miejski Ludzie dla Miasta
 • Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Bank Żywności w Elblągu
 • Fundacja Lepsze Niepołomice
 • Fundacja Theravada, Warszawa
 • Stowarzyszenie Wiosna bez Barier, Szczecin
 • Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
 • Otwarty Klub Obywatelski im. Piotra Szczęsnego
 • Stowarzyszenie Paryżanie, Mikstat
 • Szwajcarskie Dziewuchy
 • Fundacja na Rzecz Praw Ucznia
 • Fundacja Wspierania Rodziny „Matecznik”
 • Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu
 • Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej
 • Fundacja Idealna Gmina
 • Stowarzyszenie Mężczyzn z Chorobami Prostaty „Gladiator”
 • Fundacja Kongres Obywatelskich Ruchów Demokratycznych
 • Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
 • Fundacja Borussia, Olsztyn
 • Fundacja Pogranicze, Sejny
 • Kampania Przeciwko Homofobii
 • Lambda
 • Obywatele RP
 • Stowarzyszenie TAK Trójmiejska Akcja Kobieca
 • Ogólnopolski Strajk Kobiet
 • Stowarzyszenie Państwomiasto
 • Fundacja Projekt: Polska
 • Inicjatywa obywatelska „Chcemy całego życia!”, Polska
;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze