Jak można opowiedzieć historię Polski, nie wymieniając Lecha Wałęsy? Minister Anna Zalewska to potrafi. W podstawie programowej do nauczania historii w nowej szkole podstawowej nazwisko lidera "Solidarności" nie pada. Są: Dobrawa, przeor Kordecki, niezłomny Pilecki, a nawet minister Kwiatkowski

Ministerstwo Edukacji Narodowej opublikowało 30 listopada przygotowaną w ekspresowym tempie nową podstawę programową, która będzie obowiązywać w szkole od września 2017, na początek w klasie I, IV i VII.

Do 9 grudnia 2016 r. resort dał czas na uwagi wszystkich zainteresowanych, w ramach „prekonsultacji”. OKO.press posyła pierwsza uwagę: w całej podstawie do nauki historii w klasach IV-VIII nie ma Lecha Wałęsy, choć dla całego świata jest on przywódcą ruchu, który obalił komunizm i symbolem walki o wolność.

„Oko” rozumie, że PiS tworzy nową wersję historii, ale czy to jednak nie przesada?

Zwłaszcza, że według podstawy pierwszym „celem wychowawczym i rozwojowym” nauki historii jest „poznanie ważnych wydarzeń z dziejów narodu polskiego, zwłaszcza przez dokonania wybitnych postaci historycznych”.

W podstawie dla klasy IV pojawia się rozdział „Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej”.

Wśród 20 postaci o doniosłym znaczeniu znaleźli się m.in. (podajemy alfabetycznie) Dobrawa, Jadwiga, Władysław Jagiełło, Jan Paweł II, Mikołaj Kopernik, Augustyn Kordecki, Eugeniusz Kwiatkowski, Witold Pilecki, Maria Skłodowska-Curie, Romuald Traugutt, Józef Wybicki. „Solidarność” została wymieniona, ale bez nazwiska swego lidera.

 • Zobacz fragment z podstawy programowej

  3. Postacie i wydarzenia o doniosłym znaczeniu dla kształtowania polskiej tożsamości kulturowej. Uczeń sytuuje w czasie i opowiada o:

  1) księciu Mieszku i czeskiej Dobrawie – chrzcie Polski;
  2) Bolesławie Chrobrym – pierwszym królu i zjeździe w Gnieźnie;
  3) ostatnim z Piastów – Kazimierzu Wielkim;
  4) królowej Jadwidze, Władysławie Jagielle i unii polsko-litewskiej;
  5) Zawiszy Czarnym i grunwaldzkim zwycięstwie;
  6) Mikołaju Koperniku i krakowskich żakach;
  7) walce z „potopem” szwedzkim – przeorze Augustynie Kordeckim i hetmanie Stefanie Czarnieckim;
  8) Janie III Sobieskim pod Wiedniem;
  9) Tadeuszu Kościuszce i kosynierach spod Racławic;
  10) Janie Henryku Dąbrowskim i Józefie Wybickim oraz polskim hymnie;
  11) Romualdzie Traugutcie i powstańczym państwie;
  12) laureatce Nagrody Nobla – Marii Skłodowskiej-Curie,
  13) Józefie Piłsudskim i jego żołnierzach,
  14) Eugeniuszu Kwiatkowskim i budowie Gdyni;
  15) „Zośce”, „Alku” i „Rudym”;
  16) żołnierzu niezłomnym – Witoldzie Pileckim;
  17) papieżu Janie Pawle II;
  18) „Solidarności” i jej bohaterach.

Podstawa opowiada czwartoklasiście historię Polski w 18 punktach – najważniejszych momentach. Do 17 punktów przypisano konkretne postacie historyczne (czasem po dwie osoby). W 18 punkcie – „Solidarność”, nazwisk zabrakło. Mowa tylko o „jej bohaterach”.

Zgłoś uwagi do nowej podstawy programowej!

zrzut-ekranu-2016-12-01-o-14-31-05

Ministerstwo zachęca wszystkich do zgłaszania uwag, które należy kierować na adres [email protected] Jest na to czas do 9 grudnia 2016 r. OKO.press jest zainteresowane edukacją i dlatego zgłasza do MEN postulat umieszczenia w podstawie programowej Lecha Wałęsy.

Zachęcamy czytelników i czytelniczki OKO.press do przeczytania nowej podstawy programowej (nie tylko tej z historii) i zgłaszania własnych uwag MEN.


Sekretarz redakcji OKO.press. Socjolożka i antropolożka po ISNS UW, tworzyła i koordynowała projekty społeczne w organizacjach pozarządowych (m.in. Humanity in Action Polska), prowadziła warsztaty dla młodzieży i edukatorów/ek (m.in. PAH, CEO, Amnesty International), publikowała w „Res Publice Nowej”. W OKO.press pisze o prawach kobiet i Kościele katolickim.