0:00
0:00

0:00

Prawa autorskie: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.plSlawomir Kaminski / ...

Do Warszawy przyjechała na sobotni (4 grudnia 2021) zjazd francuska polityczka Marine Le Pen, przywódczyni Zjednoczenia Narodowego, zwolenniczka bliskich więzów Francji z Rosją i Władimirem Putinem. Był premier Węgier i szef Fideszu Victor Orbán, którego z polskim PiS łączy kontestowanie nadrzędności prawa unijnego nad krajowym i perypetie z „pieniędzmi za praworządność", czyli spór z UE o uzależnienie pieniędzy z unijnego Funduszu Odbudowy z przestrzeganiem prawa. Byli też przedstawiciele hiszpańskiej partii Vox, estońskiej Konserwatywnej Partii Ludowej, Prawdziwych Finów, rumuńskiej Narodowo-Chłopskiej Partii Chrześcijańsko-Demokratycznej, holenderskiej JA21 i Belgijskiego Interesu Flamandzkiego.

Wielkim nieobecnym był przywódca włoskiej Ligi Matteo Salvini.

Oto oświadczenie, jakie te partie wydały po spotkaniu, a wkrótce na OKO.press analiza Warsaw Summit autorstwa Agaty Szczęśniak.

Przeczytaj także:

Uczestników konferencji łączy wspólne i głębokie przekonanie, że Unia Europejska złożona jest z wolnych i równych państw narodowych, powiązanych licznymi i bliskimi nićmi współpracy. Przekonanie to dzielimy z wieloma milionami obywateli krajów członkowskich całej Unii Europejskiej.

Tylko poprzez taki model współpracy europejskiej możemy ochronić Unię przed kolejnymi kryzysami i napięciami oraz powstrzymać niepokojące tendencje do tworzenia Europy rządzonej przez samowybierające się elity. Odrzucamy arbitralne stosowanie prawa UE, naginanie, a nawet łamanie traktatów. Pełną legitymację demokratyczną mają wyłącznie suwerenne instytucje państw. Instytucje europejskie nie cieszą się taką legitymacją i dlatego ich rola w architekturze politycznej musi być służebna wobec państwa narodowego.

Co równie ważne, z tego też powodu nie mogą być one narzędziem inżynierii społecznej dla stworzenia nowego europejskiego narodu. Taką inżynierią społeczną jest, między innymi, ideologiczna operacja na języku, która zmierza do oderwania człowieka od kultury i dziedzictwa, jak na przykład dążenie przez Komisję Europejską do usunięcia z przestrzeni publicznej nazwy „Boże Narodzenie". Koncepcja takiego narodu nigdy nie istniała, nie istnieje i zaistnieć nie może. Uczestnicy deklarują wolę solidarnej współpracy na różnych poziomach i w różnych formach ze wszystkimi partiami i organizacjami, którym drogie jest wyjątkowe dziedzictwo Europy i koncepcja Europy Ojczyzn.

Uczestnicy przedyskutowali również bliższą współpracę między ich partiami w Parlamencie Europejskim, w tym organizację wspólnych posiedzeń oraz koordynowanie głosowań nad łączącymi je kwestiami, między innymi ochroną suwerenności państw członkowskich oraz podejściem do nielegalnej imigracji.

Ustalili również, że w kolejnych miesiącach zorganizowana zostanie w Hiszpanii konferencja ideowa, która będzie stanowić odpowiedź na toczącą się obecnie debatę o przyszłości Europy.

;

Udostępnij:

Redakcja OKO.press

Jesteśmy obywatelskim narzędziem kontroli władzy. Obecnej i każdej następnej. Sięgamy do korzeni dziennikarstwa – do prawdy. Podajemy tylko sprawdzone, wiarygodne informacje. Piszemy rzeczowo, odwołując się do danych liczbowych i opinii ekspertów. Tworzymy miejsce godne zaufania – Redakcja OKO.press

Komentarze